Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 69


 

Kokkopesu Oy:n vastikkeellinen osakeanti

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 69  

837/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

 

KokkoPesu Oy:n hallitus on 17.2.23 pitämässään kokouksessa päättänyt ehdottaa yhtiön osakkeenomistajille Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (omistus 50 %) ja Kokkolan kaupungille (omistus 50 %), että osakkeenomistajat päättävät vastikkeellisesta yhden (1) osakkeen osakeannista Oulun Keskuspesula Oy:lle (y-tunnus 0187387-4). Oulun Keskuspesula Oy:n mukaantulo omistajaksi mahdollistaa pesulatoiminnan yhteistyön jatkumisen hankintalain määräysten mukaisesti. Hankintain 15 §:n mukaan julkisia hankintoja varten perustettu julkisen tahon sidosyksikkö voi harjoittaa enintään 5 % ja 500.000 euron suuruista liiketoimintaa muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

 

Merkintähinta on 1.000 euro / osake. Merkintähinta vastaa osakkeen käypää arvoa. Osakeannin kohteena oleva osake on Kokkopesu Oy:n hallussa. Yhtiön hallussa on yhteensä 100 kpl omia osakkeita.

 

Osakemerkinnän ehtona on merkitsijän sitoutuminen yhtiön osakassopimukseen. Osakassopimus on päivitetty ja viedään päätettäväksi Kokkopesu Oy:n yhtiökokoukseen. Samoin Kokkopesu Oy:n yhtiökokoukselle viedään esitys päivitetystä yhtiöjärjestyksestä. Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat oheisaineistoina.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää osaltaan hyväksyä, että
1. Kokkopesu Oy:n yhtiökokouksessa 22.3.2023 voidaan päättää toteuttaa yhden (1) osakkeen vastikkeellinen osakeanti Oulun Keskuspesula Oy:lle.
2. samaisessa yhtiökokouksessa voidaan hyväksyä olennaiselta osiltaan oheisaineiston mukainen päivitetty Kokkopesu Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys.

 

Päätös Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti kohdat 1.-2.

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.