Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 72


 

Soite kuntayhtymän tilinpäätös 2022

 

KPHVAHAL 30.01.2023 § 22 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa alustavat tiedot vuoden 2022 tuloksesta.

 

Kuntayhtymä Soiten toiminnan viimeisen tilinpäätöksen valmistelu on käynnissä. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulun esitetään etenevän seuraavalla tavalla:

  • 19.1.2023 Johtoryhmä, tilinpäätöksen valmisteluprosessi (aikataulu, sisältö, vastuut, käytännön ohjeistus)
  • 30.1.2023 Aluehallitus, alustavat tiedot vuoden 2022 tuloksesta ja tilinpäätöksen aikataulu
  • 6.3.2023 Aluehallitus, tilinpäätöksen valmistelun tilannekatsaus ja vuoden 2022 tulos
  • 20.3.2023 Aluehallitus, tilinpäätöksen käsittely
  • 30.3.2023 Kuntayhtymä Soiten tarkastuslautakunta, tilinpäätös esittely
  • 13.4.2023 Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta, tilinpäätös tiedoksi
  • xx.5.2023 Aluevaltuuston iltakoulu tai muu info ennen päätöskäsittelyä
  • 29.5.2023 Aluevaltuusto, tilinpäätöksen käsittely

 

 

Päätösesitys Merkitään tiedoksi oheisaineistona oleva talousjohtajan katsaus vuoteen 2022 sekä tilinpäätöksen päätöskäsittelyä koskeva aikataulu

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

KPHVAHAL 06.03.2023 § 52 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

 Tilinpäätöksen valmistelun tilannekatsaus ja vuoden 2022 tulos

 

Kuntayhtymän vuoden 2022 tulos on valmistunut viikon 8 lopussa. Alla tuloksen pääkohdat. Tarkempi tuloksen läpikäynti tapahtuu kokouksessa.

 

Tulokseksi 1-12/2022 ennen kuntien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulujen täsmäytystä muodostui noin 15,6 M€. Kun lukuun yhdistetään lopullinen vuoden 2022 laskutustarve kuntalaisten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käytön osalta, päästään 2,47 M euron lisälaskutustarpeeseen. Näiden kirjausten jälkeen tulos on 0 € kuten kuntayhtymän perustamisasiakirjan mukaisesti tulee ollakin. Kuntakohtaiset lisälaskutusmäärät /-palautukset ovat seuraavat:

 

 

Kuntalaskutuksen kustannusnousu edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,7 %. Se on varsin kohtuullinen huomioiden Suomessa noin 9 %:iin kivunneen inflaation vaikutukset moniin kulueriin. Myös TES-palkankorotukset nostivat kustannuksia.

 

Kuntayhtymän ulkoiset kulut olivat yhteensä 372,9 M€, jossa kasvua 3,6 % edellisestä vuodesta. Ulkoisten tuottojen yhteismäärä oli 380,2 M€, joka tarkoitti 3,8 %:n kasvua. Vuosikatetta kertyi 8 M€, joka on 14,5 % edellisvuotta parempi. Tämän jälkeen tuloksesta vähennettiin poistot ja rahastojen muutos, jolloin tulokseksi muodostui 0 €.

 

Rahaliikkeisiin kuntien kanssa tilinpäätöksen valtuustokäsittelyn jälkeen tulee vaikuttamaan myös 19.12.2022 kuntayhtymän valtuuston tekemä päätös hyvin vanhojen ylijäämien ja käyttörahaston palautuksesta. Em. eriä kunnille palautetaan yhteensä noin 4,48 M€ (ylijäämät 4,28M€ ja käyttörahasto 200t€).

 

Tilinpäätöksen ml. toimintakertomuksen kirjoittaminen on meneillään. Tilinpäätös tuodaan aluehallituksen 20.3 pidettävään kokoukseen, josta se kokouksen jälkeen etenee kuntayhtymän ja hyvinvointialueen tarkastuslautakuntiin sekä aluevaltuustoon.

 

Päätösesitys Merkitään tiedoksi vuoden 2022 tulos ja tilinpäätöksen käsittelyn jatkovaiheet.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 72  

220/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

 

Kuntayhtymä Soiten viimeisen toimintavuoden tilinpäätösasiakirjat ovat oheisaineistona. Kuntalain 113 §:n määräysten mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien kuntayhtymä Soite on purkautunut ja sen jäljille on syntynyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite. Perustuen lakiin hyvinvointialueiden toimeenpanosta (§41), kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittelee hyvinvointialueen aluehallitus ja aluevaltuusto.

 

Päätösesitys 1. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle tilikauden 2022 tuloksen 0,00 euroa käsittelystä seuraavaa:
a) Aluevaltuusto hyväksyy jäsenkuntaveloitukset sen suuruisina, että tilikauden tulos on 0,00 euroa. Tuloksella 0,00 euroa ei täten ole vaikutusta kuntayhtymän oman pääoman määrään kohdassa edellisten tilikausien yli-/alijäämä.
a1) Tuloutetaan käyttörahastoa 200 000,00 euroa
a2) Tuloutetaan opinto-ja viihdytysrahastosta 27 794,83 euroa
a3) Siirretään kanttiinin ylijäämä opinto-ja viihdytysrahastoon 32 637,76 euroa
b) Aluevaltuusto antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä tilinpäätöskertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia.
2. Aluehallitus:
c) Allekirjoittaa osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen
d) Antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöskertomuksen tarkastuslautakunnalle
e) Saattaa tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen valtuuston käsiteltäväksi

 

Päätös Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti kohdat 1.-2.

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.