Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

OSVA-hanke ohjausryhmä
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 5


 

Hankkeen kuvaus ja hankesuunnitelman esittely

 

KPOSVA 14.03.2023 § 5  

990/00.01.05.00/2023  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Hankejohtaja Jussi Salminen esittelee hankeen tavoitteet, toteutusajan ja hankesuunnitelman.

 

Sitran teettämän Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan Keski-Pohjanmaalla kuntalaisilla on poikkeuksellisen iso tarve kuulemistilaisuuksille. Kuulemistilaisuuksia kohtaan osoitettu kiinnostus on Keski-Pohjanmaalla (57 %) todella suurta maan keskiarvoon (38 %) verrattuna. Lisäksi tutkimuksen mukaan keskipohjalaiset ovat keskimääräistä innostuneempia osallistumaan nettikeskusteluihin ja vaikuttamaan suoraan päätöksentekijöihin. Pol.is-keskustelualusta täysin uutena sähköisenä verkkoalustana antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa Keski-Pohjanmaan demokratiaa. 

 

Sähköisten työkalujen avulla voidaan kuulla asukkaiden mielipiteitä, priorisoida asioita tai työstää yhteisiä näkökantoja. Työkalua voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai, kun tavoite on lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen yksi arvo on osallisuus/osallistuminen. Hyvinvointialueen tavoite on olla hyvinvointialue, jossa alueen asukkailla ja asiakkailla on mahdollisuus olla, muutenkin kuin paperilla, vaikuttamassa ja osallistumassa alueen palveluiden ja palveluprosessien järjestämiseen ja tuottamiseen.

 

Hankkeen toteutusaika on kaksi vuotta (1.1.2023-31.12.2024). Hankkeen kokonaiskustannus on 100.000 euroa, josta Sitra rahoittaa 50 %. Hankkeen aikana on tarkoitus tehdä vähintään kuusi kyselyä. Kaksi koskee ruotsinkielisiä palveluita ja kaksi nuorten mielenterveyteen liittyvää kyselyä keskustelualustan avulla.  Lisäksi kyselyt ikäihmisille ja vammaisille.

 

Hankesuunnitelma toimitettu ohjausryhmän jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

 

Päätösesitys Ohjausryhmä päättää
1. merkitä tiedokseen hankkeen tavoitteet, toteutusajan ja hankesuunnitelman
2. käydä evästyskeskustelun menetelmän hyödyntämisestä ja hankkeen toteutuksesta.

 

Päätös Ohjausryhmä päätti esityksen mukaisesti.