Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 88


 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös 2022

 

KPHVAHAL 03.04.2023 § 88  

1246/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta alkoi kesällä 2021, kun hyvinvointialueita koskeva lakiuudistus tuli voimaan. Valmistelua tehtiin virkamiehistä koostuvan valmistelutoimikunnan (VATE) työpanosta hyödyntäen. Tammikuussa 2022 pidetyissä aluevaaleissa hyvinvointialueelle valittiin ensimmäinen, 59 valtuutetusta koostuva aluevaltuusto. Se aloitti neljän vuoden toimikautensa 1.3.2022 lukien. Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. 

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue sai vuonna 2022 yhteensä 1.151.751 euroa valtionavustusta käytettäväksi hyvinvointialueen perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisen toimielimen kustannuksiin. Lisäksi valmisteluun saatiin 554.440 euron lisämääräraha, jonka käytöstä hyväksyttiin lisätalousarvio. Lisätalousarviossa huomioitiin myös vuodelta 2021 siirtynyt valmistelun rahoitus 180.647 euroa. Rahoitus vuodelle 2022 oli yhteensä 1.886.838 euroa.

 

Vuoden 2022 toimintakulut olivat 1.762.717 euroa. Suurin kuluerä olivat asiantuntijapalvelut, jotka koostuivat viranomaisvalmistelun henkilöstökuluista kuntayhtymä Soitelta sekä Kokkolan kaupungilta. Lisäksi kustannuksia syntyi väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä poliittisen seurantaryhmän toiminnasta sekä 3/2023 lähtien hyvinvointialueen aluehallituksen, aluevaltuuston sekä lautakuntien toiminnasta. Valmistelun kulujen lisäksi toimintakuluihin sisältyy ICT-hankkeen rahoituksen osatoteuttajaosuudet 0,6 M€.

 

Valtionavustuksen käyttämättä jäänyt osa 702.547 euroa kirjattiin hyvinvointialueen taseen ennakkomaksuihin. Summa tullaan käyttämään hyvinvointialueen valmistelutyön jatkovaiheisiin. Valtionavustuksen määräysten mukaisesti 31.12.2023 mennessä syntyneet valmistelutyön kustannukset voidaan kattaa tällä avustuksella. Mahdollinen ylijäämä tulee palauttaa.

 

Hyvinvointialueen taseeseen on kirjattu joulukuussa 2022 saatu ensimmäinen maksuerä vuoden 2023 rahoituksesta. Erä näkyy Vastaavaa - puolella rahat ja pankkisaamiset - tase-erässä ja Vastattavaa - puolella siirtovelkana (noin 24 M€).

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 2022 tilinpäätösdokumentti sisältyy aluehallituksen 3.4 kokouksen oheisaineistoihin.

 

Päätösesitys Aluehallitus
1. allekirjoittaa osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen, jossa tilikauden tulos on 0,00 euroa
2. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi
3. saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen aluevaltuuston käsiteltäväksi
4. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. esityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.

 

 Pidettiin tauko klo 9:42-9:56.