Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 89


 

Valtuustoaloite; Verkkolomake asukkaiden aloitteita varten / Valtuustoaloite jätetty 12.12.2022 Hagström Linda

 

KPHVAHAL 03.04.2023 § 89  

2/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa,12.12.2022 pykälässä 101 kohta 3, aluevaltuutettu Linda Hagström jätti Valta kuuluu kansalle valtuustoryhmän aloitteen verkkolomakkeesta asukkaiden aloitteita varten.

 

Aloitteessa esitetään, että Soiten verkkosivuille lisätään verkkolomake helpottamaan hyvinvointialueen asukkaiden aloitteiden tekemistä. Verkkolomakkeen täytön yhteydessä vahva tunnistautuminen toimisi allekirjoituksena. Verkkolomake tulisi myös olla tulostettavissa, mikäli aloitteen tekijällä ei ole verkkopankkitunnuksia käytössä. Perusteluksi esitettiin asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä ja siten alueellisen demokratian vahvistamista.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen yksi arvo on osallisuus. Arvot luovat pohjan kaikelle hyvinvointialueen työlle, jota tehdään konkreettisesti strategian ja kriittisten menestystekijöiden pohjalta. Laki hyvinvointialueesta linjaa vahvasti osallistumista. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Hyvinvointialueen on tärkeä huomioida kaikki palvelun käyttäjät, mukaan lukien ne palvelun käyttäjät, jotka käyttävät hyvinvointialueen palveluja, mutta asuvat toisaalla vakituisesti. Osallistumista ja vaikuttamista pitää edistää monipuolisesti esim. hyvinvointilain 29 § mukaisesti.

 

Keski-Pohjanmaan osallistumisen ohjelma on menossa hyvinvointialueen valtuuston hyväksyttäväksi. Osallistumisen ohjelma on tehty osallistaen ja siinä keskitytään asukkaiden osallistumisoikeuteen. Osallistumisen ohjelman sivulla 9 todetaan hyvinvointialueesta seuraavaa. "Hyvinvointialueen jäsenillä ja palvelun käyttäjillä on aloiteoikeus. Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaan liittyvissä asioissa. Palvelun käyttäjällä taas on oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa. Hyvinvointialueen jäsenet ja palvelun käyttäjät voivat milloin tahansa tehdä aloitteen ja toimittaa sen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (kirjaamo@soite.fi)".

 

Koska Keski-Pohjanmaa on hyvinvointialue, jossa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, olemme mukana neljän hyvinvointialueen kanssa Sitran hankkeessa, jossa verkkopohjaista keskustelu- ja kannanottoalustaa hyödynnetään alueen suunnittelu- ja kehittämistyössä asukkaiden ja palveluiden käyttäjien mielipiteiden keräämiseen ja äänestämiseen. Kohderyhmään kuuluvat väestö- ja ikäryhmät voivat osallistua keskusteluun tai äänestykseen. Koska keskustelu käydään verkossa, huomioidaan henkilöt, joille verkko-osallistuminen on este ja suunnitellaan vaihtoehtoisia tapoja heidän kuulemiseensa.

 

Verkkopohjaista keskustelu- tai äänestysalustaa hyödyntämällä kerätään tietoa ja ymmärretään paremmin, mitä mieltä laajat väestö- ja ikäryhmät ovat tietystä aiheesta. Verkkopohjainen keskustelualusta mahdollistaa matalan kynnyksen ja joustavan osallistumisen alueen ja palveluiden kehittämistyöhön. Keskustelu tai äänestys pidetään auki riittävän pitkään, jotta madollisimman moni pääsee osallistumaan, mutta samalla riittävän tiiviinä, jotta keskustelu pysyy elävänä. Kaksi ensimmäistä kyselyä on tarkoitus tehdä jo kevään 2023 aikana.

 

Kuten aloitteessa todetaan asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on tärkeää alueen demokratian vahvistamiseksi. Keski-Pohjanmaalla ollaan juuri hyväksymässä osallistumisen ohjelmaa, jossa kuvataan monipuoliset osallistumisen ja vaikuttamisen muodot. Täysin uutena toimintamuotona ensimmäisenä Suomessa ollaan ottamassa käyttöön verkkopohjainen keskustelualusta, jossa, ensimmäiset kyselyt tehtäneen jo keväällä 2023.

 

Oheisaineistona Linda Hagströmin 12.12.2022 jättämä aloite

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää 
1. merkitä tiedoksi VKK:n valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. esityksen mukaisesti.