Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 97


 

Talouskatsaus 1-2/2023

 

KPHVAHAL 17.04.2023 § 97  

1458/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Järjestämisvastuun kuntayhtymältä ottaneen hyvinvointialueen talouden lukujen kertyminen on lähtenyt liikkeelle asteittain 1. kvartaalin aikana. Oheisaineistona olevissa dioissa kuvataan keskeiset tuotto-ja kuluerät ajalta 1-2/2023 verraten niitä talousarvioon. Vertailua edelliseen vuoteen ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, sillä vuodet eivät ole vertailukelpoisia kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi - muutoksen johdosta.

 

Vuosikate 1-2/2023 oli 34,5 M€. Vuosikatteen suuruus johtuu etupainotteisesta valtion rahoituksen maksusta, joka tulee tasoittumaan vuoden kuluessa. Ulkoiset tuotot ilman valtion rahoitusta olivat 14,4 M€. Valtion rahoitusta kirjattiin tuloslaskelmaan 67,9 M€. Ulkoiset tuotot olivat siten yhteensä 82,3 M€. Ulkoiset kulut olivat 47,7 M€.Tuottojen ja kulujen erotus sekä rahoituskulut (84,5 t€) huomioiden päädyttiin vuosikatteeseen 34,5 M€.

 

Ulkoiset kulut 47,7 M€ alittivat talousarvion. Tästä ei voi vetää johtopäätöstä loppuvuoden kehityksestä, sillä mm. kaikki hyvinvointialueet ml. Pohde eivät ole vielä aloittaneet laskutustaan. Ulkoiset tuotot 14,4 M€ ylittivät talousarvion. Tähänkin kannttaa suhtautua varauksella. Pidempi tarkastelu lähikuukausien aikana näyttää paremmin suuntaa, miten ulkoiset tuotot kehittyvät erityisesti ulkokuntalaisten käyttämien palvelujen osalta.

 

Poistot puuttuvat vielä tuloslaskelmasta hyvinvointialuesiirtymästä johtuvien täsmäytysten ym. lisätöiden takia.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-2/2023.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1-2/2023.

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.