Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 99


 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen TKIO-toimintamalli

 

KPHVAHAL 17.04.2023 § 99  

1291/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu, kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila ja muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

 

Lähtökohdat ja lainsäädäntötausta

TKIO - lyhenne tässä yhteydessä tarkoittaa tutkimus, kehittäminen, innovaatiotoiminta ja osaamisen kehittäminen erityisesti osaamistarpeiden ennakoinnin näkökulmasta.

Sote-uudistuksen lainsäädäntö määrittelee hyvinvointialueelle vastuun TKIO -toiminnasta sekä hyvinvointialueella että sopimuksellisesta TKIO- yhteistyöstä yhteistoiminta-alueella.  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 32 § mukaan hyvinvointialue vastaa alueellaan tehtäväalansa koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Lisäksi hyvinvointialue koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kehittämistyössä. Hyvinvointialue osallistuu kansalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa sekä muiden koulutusviranomaisten, työhallinnon ja maakuntien liittojen kanssa.

 

Valmistelutyö

TKIO -toimintamallia on valmisteltu Soiten kehittämisyksikössä sote-uudistuksen ja kehittämisorganisaation eri vaiheissa vuodesta 2018 lähtien. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen TKIO -toimintamalli perustuu sote-uudistuksen vahvistettuun lainsäädäntöön sekä kokemuksiin Soitessa toteutetusta TKIO-toiminnasta Soiten sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ajalta vuosina 2017-2022. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen TKIO- toimintamallin tavoitteena on tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittämistä sekä TKIO-toiminnan vaikuttavuutta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tehtävä rajattiin sisältämään seuraavat kaksi toimenpidettä:

 

1. Laaditaan linjaukset sekä sisäiselle että ulkoiselle TKIO-toiminnalle

                                   2. Laaditaan TKIO-toimintamalli ja vuosikello

 

Toimintamallin laadinta käynnistyi osana Soite 2.0 -Rakenneuudistus -hanketta, joka päättyi 31.12.2021. Työstämistä jatkettiin vuonna 2022 vastaamaan sote-uudistuksen alueellisiin TKIO-kehittämis-tarpeisiin. Valmistelua on ohjannut TKIO-asiantuntijoista koostuva työryhmä, ja koordinoijina toimivat kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAsta ja kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila TKIO ja osallisuus -vastuualueelta. Valmistelutyöryhmän kokoonpano ja aineistonkeruu esitellään toimintamallin raportissa.

 

TKIO -toimintamalli sisältää keskeiset määrittelyt

  • Soiten sisäisen TKIO -toiminnalle, yhteensovittamiselle ja koordinaatiolle
  • TKIO -toiminnan yhteensovittamisen Soiten ulkoisten TKIO -kumppaneiden kanssa
  • TKIO -toiminnan vuosikellon pääasiat
  • Kehittämisen keihäänkärjet

Oheismateriaalina TKIO-toimintamalli

 

 

ätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen TKIO-toimintamallin.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 Merk. tied. muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari esitteli asian kokouksen alussa.