Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 100


 

Ruotsinkielisen jaoston ja kansalliskielilautakunnan vuosiraportti 2022

 

KPHVAHAL 17.04.2023 § 100  

1461/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Keski-Pohjanmaalla, joka on kaksikielinen, voimme katsella vuotta 2022 tyytyväisin mielin ruotsinkielisten palvelujen turvaamisen kannalta. Olemme Soitessa, kaikki yhdessä, saaneet vietyä eteenpäin tärkeinä pitämiämme asioita ja edistäneet asiakaskeskeistä ajattelua kahdella kotimaisella kielellä organisaatiossamme. Kaikki palaute ja osallisuuden erilaiset muodot auttavatkin Soitea asiakas- ja potilaskeskeisyyden sekä kaksikielisyyden vahvistamisessa.

 

Alkuvuonna ruotsinkielinen jaosto ja loppuvuonna kansalliskielilautakunta kokoontui tarpeen mukaan. Soiten aikana on pyritty kokoontumaan kuusi (6) kertaa vuodessa ja näin tapahtui myös vuonna 2022. Raportointivuonna 2022 ruotsinkielinen jaosto kokoontui kolme kertaa puheenjohtaja Bengt-Johan Skullbackan johdolla ja käsitteli 31 asiaa. Kansalliskielilautakunta kokoontui myös kolme kertaa puheenjohtaja Marlen Timosen johdolla ja käsitteli 36 asiaa. Yhteensä pykäliä vuonna 2022 kertyi 67, kun niitä vertailun vuoksi 2021 oli 69 asiaa ja vuonna 2020 64 asiaa.

 

Vuosi 2022 oli siirtymävaihetta, sillä vuoden 2023 alussa on aloittanut Suomessa 21 hyvinvointialuetta. Soitessa tämä muutos suoritettiin saattaen vaihtaen ruotsinkielisen jaoston ja tulevan kansalliskielilautakunnan yhteiskokouksella.

 

Ruotsinkielisen jaoston ja kansalliskielilautakunnan keskeisiä tehtäviä oli; selvittää, arvioida ja seurata tehtyjen päätösten kielellisten oikeuksien käytännön toteutumisen vaikutuksia sekä selvittää, arvioida ja seurata vähemmistökielellä tarjottavien palveluiden saatavuutta ja laatua. Vuonna 2022 tätä tehtävää seurattiin palautteiden (kirjaamo, suorat, Roidu ja Qpro) ja NPS-luvun kautta.

 

Vuoden 2023 vuosiraportin täytyy olla huomattavasti perusteellisempi, kuin aikaisemmat vuosiraportit. Kansalliskielilautakunnan, vuodesta 2023 alkaen, tehtäviin kuuluva laajempi vuosiraportti edellyttää laajojen väestöryhmien kuulemista, jotta saadaan riittävästä palautetta palveluista ja palveluprosesseista sekä niiden kehittämistarpeista. Tässä selvitystyössä suurena apuna tulee olemaan Polis-alusta, jonka kautta tullaan tekemään vuosittain kysely, jota voidaan sitten hyödyntää arvioitaessa palveluiden saatavuutta, toimivuutta ja laatua.

 

Kansalliskielilautakunta hyväksyi 29.3.2023 omalta osaltaan vuosiraportin ja päätti lähettää sen edelleen aluehallitukselle tiedoksi.

Oheisaineisto; Ruotsinkielisen jaoston ja kansalliskielilautakunnan vuosiraportti 2022

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi ruotsinkielisen jaoston ja kansalliskielilautakunnan vuosiraportin 2022.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi ruotsinkielisen jaoston ja kansalliskielilautakunnan vuosiraportin 2022.