Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 118


 

Lisätalousarvio 2023

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 118  

56/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Oheisaineistona esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen lisätalousarvio vuodelle 2023. Aluevaltuuston 14.11.2022 (82 §) hyväksymään talousarvioon vuodelle 2023 esitetään seuraavat muutokset:

a)     Tulot

  • Valtion yleiskatteisen rahoituksen kasvu: 291,25 M€ => 300,1 M€. Kasvun taustalla on ns. kertaerä 8,8 M€, jolla Soiten rahoitus täsmäytetään kuntien todellisiin sote-ja pelastustoimen kustannuksiin vuodelta 2022.
  • Valtion lisätalousarviosta maksettava valtionavustus hyvinvointialueiden vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen: Soitelle 7,3 M€, josta 1 Me on kohdennettu vuodelle 2023. Loppuosa kohdentuu vuosille 2024 ja 2025.
  • Hyvinvointialueen valmisteluun vuonna 2021 saadun valtionavustuksen käyttämättä oleva määrä 700 t€. Avustus tulee käyttää vuoden 2023 aikana tai muutoin palauttaa.

 

b)     Menot

  • Palveluostojen kasvattaminen 52,6 M€ => 54,1 M€. Palveluostot sisältävät hyvinvointialueen valmistelun valtionavustuksella (700 t€) sekä toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksella (1 M€) toteutettavia toimia, esim. sopimusten digitaalinen arkistointi, sopimusten siirtäminen kunnista, talousskenaariot, pelastuksen toiminnallisuuskartat, yta-yhteistyö, rekrytoinnin kehittäminen, toimitilatarkastelu sekä digitalisoinnin ja automatisaation jatkokehitys. Palveluostojen kasvu sisältää myös varautumista ostopalvelujen hintojen nousuun inflaatiosta johtuen.
  • Korkotason noususta aiheutuva lainojen korkokulujen kasvu 414 t€ => 915 t€
  • Henkilöstökulujen kasvu noin 200 t€. Edellä mainitut valtionavustusten käyttökohteet sitovat työpanosta, jonka kustannukset kirjautuvat henkilöstökuluihin.

 

Valtion yleiskatteisen rahoituksen kasvu edellä mainitulla 8,8 M€ kertaerällä poistaa talousarvion 2023 alijäämän:

  • Tulos 11/2022 hyväksytyssä talousarviossa -8,3 M€, tulos 8.5.2023 esityksessä 0,00 €.

 

Taloussuunnitteluvuodet 2024 - 2025

 

Lisätalousarvio 2023 sisältää myös päivityksiä taloussuunnitelmavuosille 2024-2025:

  • Valtion rahoituksesta saadut ennakkotiedot vuosille 2024 ja 2025 on päivitetty taloussuunnitelmaan. Ennakkotieto vuodelle 2024 on 314,6 M€ (talousarvio 11/2022 302,6 M€) ja vuodelle 2025 327,5 M€ (talousarvio 11/2022 315 M€).
  • Koska valtion rahoituksen ennakkotiedot ovat 11/2022 hyväksyttyä taloussuunnitelmaa korkeammat, talouden tasapainottamisvaade on lieventynyt. Tämä on mahdollistanut entistä realistisemman taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025, sillä vuodelta 2023 ei näillä näkymin ole toteutumassa alijäämää, joka pitäisi rahoituslain määräysten mukaisesti kattaa kahden seuraavan vuoden aikana. Suunnitelmassa on täten pystytty huomioimaan hyvin todennäköisesti realisoituva kulukasvu mm. henkilöstökuluihin vaikuttavien TES-korotusten johdosta sekä yleisen kustannustason nousun vaikutus ostopalvelujen kuluihin.
  • Taloussuunnitelmaan on sisällytetty loppuosa hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksesta (yhteensä 7,3 M€, josta vuodelle 2023 kohdennettiin 1 M€). Loppuosa 6,3 M€ on jaettu noin puoliksi vuosien 2024 ja 2025 kesken. Erä on talousarviossa kohdassa Tuet ja avustukset.

 

Edellä kuvatut päivitykset huomioiden tulosennuste vuodelle 2024 on 2,1 M€ ja vuodelle 2025 7,5 M€.

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2023 sekä siihen liittyvän taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 edellä esitetyssä muodossa ja perusteluin siten, että vuoden 2023 tilikauden tulos on tasapainossa nollatuloksena.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2023 sekä siihen liittyvän taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 edellä esitetyssä muodossa ja perusteluin siten, että vuoden 2023 tilikauden tulos on tasapainossa nollatuloksena.