Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 119


 

Resurssikeskuksen vakanssien perustaminen

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 119  

1678/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Resurssipäällikkö Heidi Gleviczky, johtajaylihoitaja Piia Kurikkala,

 vs henkilöstöjohtaja Pirkko Härkänen

 

 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen veto- ja pitovoiman

 sälityttämiseksi on tärkeää, että pystymme tarjoamaan ensisijassa

vakituisia työsuhteita tai pitkiä sijaisuuksia. Soitella on hyvä ja toimiva varahenkilöstöjärjestelmä, jota on hyvä kehittää ja päivittää vastamaan yhä paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita.

Vahvistamalla ja kehittämällä varahenkilöstöjärjestelmää ja rekrytointiprosessia varmistamme riittävän ja osaavan henkilöstön.

 

Resurssikeskuksen tavoiteena on kasvattaa varahenkilöstön määrää ja kehittää prosessia niin, että jatkossa vakituisen varahenkilöstön avulla voidaan hoitaa kaikki nopeat poistumat sekä suurin osa pitkistä sijaisuuksista yksiköissä. Näin mahdollistamme vakituista työtä ja pitkiä palvelussuhteita mahdollisimman monelle työntekijälle.

 

Resurssikeskuksessa on tällä hetkellä 323 vakanssia. Näistä suurin osa on sairaanhoitajan ja lähihoitajan vakansseja. Lisäksi varahenkilöstössä on pienempiä määriä mm. hammashoitajien, ensihoitajien, sosiaaliohjaajien, kätilöiden, hoitologistikkojen, röntgenhoitajien vakansseja. Resurssikeskuksen tekemän selvityksen mukaan varahenkilöstön määrää tulisi kasvattaa vielä noin 100 vakanssilla, jotta pystyisimme vastaamaan yksiköiden tarpeeseen. Suurin tarve varahenkilöstön lisäämiselle on tällä hetkellä maakunnissa vanhustenhuollon yksiköissä sekä hammashuollossa ja kuntoutuksessa. Lisäksi on yksittäisiä pienempiä tarpeita lähes kaikissa Soiten yksiköissä. Onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi varahenkilöstön resurssin lisääminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana.

 

 Henkilökunnan saatavuuden varmistamiseksi esitetään 30

 uuden vakanssin perustamista resurssikeskuksen varahenkilöstöön.

 Tavoitteena on tarjota vakituinen työsuhde mahdollisimman monelle

 pitkien sijaisuuksien sijaan sekä turvata henkilöstön saatavuus

nopeisiin poistumiin vakituisilla työsuhteilla. Resurssi jakautuu seuraavasti:

 

Hoito ja hoiva, Perhonjokilaakso ja Lestijokilaakso 7lh ja 1sh

Hoito ja hoiva, Kokkola 4lh

Tesa 1lh, 3sh, 1 kätilö, 3 fysioterapeuttia, 2 hammashoitajaa, 1 hoitologistikko

Perheiden palvelut 3lh, 3sh, 1 sosiaaliohjaaja

 

 

 

 

 Perustettavien varahenkilöstön vakanssien palkkakustannukset

 vuodelle 2023 ovat arviolta 450.000 - 500.000 € riippuen mm

 vuorotyön määrästä. Kustannukset katetaan siirtämällä määrärahat

Tesan, Hoidon ja hoivan ja Perheiden palveluiden toimialueilta resurssikeskukseen lisävakanssien määrän mukaisesti.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää perustaa 15 lähihoitajan tointa, 8 sairaanhoitajan tointa, 3 fysioterapeutin tointa, 2 hammashoitajan tointa, 1 kätilön toimen ja 1 sosiaaliohjaajan toimen. Uudet vakanssit kohdennetaan resurssikeskuksen henkilöstöresurssiksi. Tarvittava määräraha siirretään palveluita käyttävien vastuualueiden budjetista 2023 resurssikeskukselle käyttösuunnitelman muutoksena.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.