Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 124


 

Eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta kansalliskielilautakuntaan

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 124  

1746/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija vs. hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsen Pia Sillanpää on hakenut 26.4.2023 kirjaamoon toimittamallaan sähköpostiviestillä vapautusta kansalliskielilautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä (eduskuntatyö).

 

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (hyvinvointialuelain 75.3 §). Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (hyvinvointialuelain 84.1 §).

 

Kansalliskielilautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä (hyvinvointialuelain 33.1 §). Kansalliskielilautakuntaa koskevan Soiten hallintosäännön 12 §:n mukaan

 

lautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenet valitaan kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Nykyinen kansalliskielilautakunnan kokoonpano:

 

Varsinainen jäsen Varajäsen

Timonen Marlén, pj Snellman Hans

Sundström Jesper, vpj Björkskog Max

Hagström Linda Byskata Leo

Hagström Mikael Kola Siv

Sillanpää Pia Hägglund Sofia

 

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (hyvinvointialuelain 79 §):

 

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 78 §:n 2 momentissa säädetään.

 

Hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu (tasa-arvolain 4 a §).

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
1. myöntää Pia Sillanpäälle eron hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä todeten samalla kyseisen luottamustoimen päättyneen; ja
2. valita uuden jäsenen kansalliskielilautakuntaan Pia Sillanpään tilalle lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
1. myöntää Pia Sillanpäälle eron hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä todeten samalla kyseisen luottamustoimen päättyneen; ja
2. valita uuden jäsenen kansalliskielilautakuntaan Pia Sillanpään tilalle lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.