Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 128


 

Eron myöntäminen henkilöstöjohtajan virasta ja viran aukijulistaminen

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 128  

1858/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä on jättänyt 3.5.2023 irtisanoutumisilmoituksen henkilöstöjohtajan virasta 3.6.2023 alkaen. Heikkilälle myönnetty viimeisin virkavapausjakso päättyy 14.5.2023. Irtisanoutumisilmoituksessaan Heikkilä pyytää oikeutta vuosilomaan siten, että kertyneistä pitämättömistä vuosilomista vahvistetaan virkavapaan jälkeiset tarvittavat päivät palvelussuhteen päättymiseen saakka. Vuosiloman myöntämisestä päättää lähiesimies, toimialuejohtaja Helinä Saarela. Virkavapauden ja vuosiloman aikana henkilöstöjohtajan sijaisuutta hoitaa palvelussuhdepäällikkö Pirkko Härkänen.

 

Pitkittyneen henkilöstöjohtajan poissaolon ja sijaisjärjestelyjen vuoksi tilanteessa on perusteltua käynnistää henkilöstöjohtajan viranhaku mahdollisimman nopeasti.

 

Johtosäännön 7 §:n mukaan henkilöstöjohtaja (hallintosäännön 31 §:n mukaisten johtajien yleisten tehtävien ja vastuiden lisäksi):

 

1. vastaa henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin koordinoinnista;

2. päättää hyvinvointialueen viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen yleisperusteista kuultuaan hyvinvointialuejohtajaa ja aluehallituksen puheenjohtajaa voimassa olevan virka- ja

työehtosopimuksen mukaisesti sekä päättää virka- tai työsuhteen perusteella henkilöstölle kuuluvista etuisuuksista, velvollisuuksista ja eläkkeistä, ellei asiasta ole muuta määrätty;

3. päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta sekä suositussopimusten voimaansaattamisesta siltä osin kuin ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty hyvinvointialueen harkintaan;

4. myöntää työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset henkilökohtaiset työkokemuslisät sekä kielenkäyttölisät;

5. myöntää harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät esihenkilön esityksestä;

6. tehdä työterveyshuollon linjaukset ja hyväksyä työterveyshuoltoa koskevat sopimukset sekä valvoa

työterveyshuollon sopimuksen toteutumista;

7. vastaa laissa työnantajan ja henkilöstön välisest yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella määritellyn henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta;

8. toimii resurssityöryhmän puheenjohtajana.

 

Henkilöstöjohtajan voimassaolevat kelpoisuusehdot ovat (aluehallitus 20.6.2022 § 80):

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito.

 

Hallintosäännön 53 §:n 2 momentin mukaan aluehallitus valitsee henkilöstöjohtajan virkasuhteeseen.

 

Henkilöstöjohtajan irtisanoutumisilmoitus oheismateriaalina.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. myöntää henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilälle eron henkilöstöjohtajan virasta ilmoituksen mukaisesti ja vapauttaa hänet virkatehtävien hoitamisesta;
2. käynnistää henkilöstöjohtajan rekrytointiprosessin; ja
3. nimetä valintatyöryhmään aluehallituksen edustajat

 

Päätös Aluehallitus päätti 
1. myöntää henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilälle eron henkilöstöjohtajan virasta ilmoituksen mukaisesti ja vapauttaa hänet virkatehtävien hoitamisesta; 
2. käynnistää henkilöstöjohtajan rekrytointiprosessin; ja
3. nimetä valintatyöryhmään seuraavat edustajat: aluehallituksen puheenjohtajisto, aluevaltuuston puheenjohtajisto, Mauri Salo ja Margita Lukkarinen.