Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 112


 

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2024 - 31.12.2027

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 112  

1728/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Pekka Nevanperä ja Tuomas Kivelä/VENI Energia

 

VENI Energia on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta pyytänyt tarjousta sähkönmyyntisopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.

 

Hinnan määräytyminen

 

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaaleista, Tuntispot-toimituksesta ja hintariskin vähentämiseksi tehtyjen tehopohjaisten hinnankiinnitysten selvityksestä sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista.

Hinnankiinnityksiä tehdään teho-osuuksina asiakkaan voimassa olevaa kulutusennustetta vastaan. Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

 

Määräaikaan mennessä saapuneet ja hyväksytyt tarjoukset

1. Helen Oy

2. Turku Energia Energiaratkaisut

3. Lumme Energia Oy

4. Energia Myynti Suomi Oy

 

Kinect Energy AS filial i Finlandin tarjous jouduttiin poissulkemaan tarjouspyynnön vastaisena.

 

Valintaperusteet

 

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

 

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: Kaupankäyntimarginaali YR * 1,5 + Tuntispot-marginaali. Kaupankäyntimarginaalin tuli olla sama kaikille tuotteille (YR, Q, M).

 

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu

arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

 

Suositus valittavasta toimittajasta

 

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Helen Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

 

Tiedoksianto

VENI Energian toimesta tarjonneille yhtiöille. 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä VENI Energian suositteleman sähköntoimittajan Helen Oy:n.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.