Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 113


 

Valtuustoaloite 19.12.2022; Info-tilaisuuden järjestäminen valtuutetuille aiheena Soiten yhteistyö eri tahojen kanssa liikuntaan liittyvässä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 113  

2/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija Muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan valtuutettu voi jättää aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen

valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite

annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä

kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen

valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa

tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä sekä muut allekirjoittaneet esittävät valtuustoaloitteessaan (19.12.2022 Aluevaltuusto § 110), että valtuutetuille järjestetään infotilaisuus, jossa he saavat kattavasti tietoa minkälaista yhteistyötä on tehty kuntien, yhdistysten, yritysten ym tahojen kanssa ja millaisia tuloksia on saatu aikaan. Lisäksi toivotaan tietoa, miten on ajateltu kehittää alueen liikuntaa ja liikunnan mahdollisuuksia lähiajan ja pitkän ajan tavoitteina.

 

Valtuustoaloite lähetettiin hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan

valmisteltavaksi, ja se käsitteli asiaa 13.4.2023 kokouksessaan § 18, esittelijänä muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari.
 

Vastaus valtuustoaloitteeseen:
Terveydenhuollossa tapahtuvaa elintapavalmennusta velvoittaa ja

ohjaa terveydenhuoltolaki, Käypä hoito -suositukset ja

terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO:n suositukset.

Terveydenhuoltolaki 13 § (1326/2010) edellyttää terveysneuvonnan

sisällyttämistä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. Käypä

hoitosuositukset sisältävät tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset

liikunnan, ravitsemuksen ja unen lääkkeettömän hoidon

hyödyntämisestä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja

kuntoutuksessa. PALKO:n suositus linjaa millaisia

elintapavalmennuksen menetelmiä suositellaan sisällytettäväksi

palveluvalikoimaan julkisia terveyspalveluja järjestettäessä.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite kehittää yhteistyötä ja omaa

toimintaansa esimerkiksi sote-keskus hankkeessa.

Hankekokonaisuuden yksi osahanke on "Elintapavalmennuksen

hyödyntäminen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen

terveellisten elintapojen edistämiseksi". Osahankkeessa kehitetään

elintapavalmennuksen osaamista sote-alan ammattilaisille ja

sivistystoimen henkilöstöllä, luodaan elintapa- ja liikuntaneuvonnan

palveluketju, alueellinen palvelutarjotin, kehitetään ryhmämuotoista

elintapavalmennusta ja liikuntaneuvonnan palveluprosessia.

Soitessa aloitti maaliskuussa 2023 Soiten johtoryhmän nimeämä

hyvinvointialueen HYTE-työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on kerätä

tieto jo olemassa olevista Hyvinvointialueen strategiaa tukevista

hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toimista ja tuoda ne näkyväksi.


Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta piti asiaa tärkeänä ja esitti, että valtuutetuille järjestetään syksyllä 2023 Hyte-teemainen iltakoulu, jossa yhtenä aiheena Soiten yhteistyö eri tahojen kanssa liikuntaan liittyvässä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Tilaisuudessa on tärkeää avata myös Soiten sisällä tehtävä ennaltaehkäisevä työ. Hyvinvointi ja tulevaisuuslautakunta esitti, että iltakouluun kutsutaan myös nuorisovaltuusto ja hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta.

 

Oheisaineistona Kokoomuksen valtuustoryhmän 19.12.2022 jättämä valtuustoaloite.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. esityksen mukaisesti.