Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 116


 

Valtuustoaloite 12.12.2022; Sairauskassan perustaminen Soiten työntekijöille, Valta Kuuluu Kansalle valtuustoryhmä

 

KPHVAHAL 08.05.2023 § 116  

2/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan valtuutettu voi jättää aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen

valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite

annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä

kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen

valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa

tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Valta Kuuluu Kansalle valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 12.12.2022 koskien sairauskassan perustamista Soiten työntekijöille ja perustamisen huomioonottamista seuraavassa talousarviossa.

 

Asian tarkoituksenmukaisuutta on selvitetty sekä aiemmin alueellamme että nyt muilta hyvinvointialueilta. Kyselyn perusteella sairauskassajärjestelyä ei aiemmilta organisaatioilta siirtyvänä toimintona ole laajasti käytössä eikä käyttöönottoa valmistelussa muilla alueilla. Sairauskassan tarve ei myöskään ole tullut esille Soite-kuntayhtymässä vuonna 2022 toteutetussa henkilöstön palkitsemista koskevassa selvityksessä, jossa henkilöstö on voinut vaikuttaa mahdollisten palkitsemismuotojen arvostukseen. Asia ei myöskään ole noussut esille parhaillaan valmistelussa olevan henkiöstöohjelman valmistelun yhteydessä, joka on toteutettu osallistavan valmistelun keinoin.

 

Näillä perusteilla ei ole ilmennyt merkittävää tarvetta lähteä rakentamaan sairauskassa-järjestelyä hyvinvointialueelle tässä vaiheessa. Asian valmistelua ei ole priorisoitu tässä vaiheessa.

 

Oheisaineistona Valta Kuuluu Kansalle valtuustoryhmän 12.12.2022 jättämä valtuustoaloite.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi Valta kuuluu kansalle valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. esityksen mukaisesti.