Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 133


 

Hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

 

KPHVAHAL 22.05.2023 § 133  

88/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari ja kehittämissuunnittelija Henri Nevalainen

 

Hyvinvointialueen luottamushenkilöillä on merkittävä rooli alueen asukkaiden hyvinvoinnin-  ja terveyden edistämisessä. Luottamushenkilöiden tulee muun muassa olla tietoisia hyvinvointialueen hyvinvoinnin nykytilasta, asettaa valtuustokausittaiset tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi alueella, resursoida ja hyväksyä seurantamittarit vuosittaisen toiminnan toteuttamiseksi sekä seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista.


Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn alueellisessa hyvinvointikertomuksessa 2019 ja hyvinvointisuunnitelmassa 2020-2024 nostetaan alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiksi mielenterveys- ja riippuvuusongelmien vähentäminen, terveellisten elintapojen edistäminen ja turvallisuuden edistäminen sekä omana osiona lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen (lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki, osallisuuden edistäminen ja yksinäisyyden ja kiusaamisen vähentäminen). Siirryttäessä hyvinvointialueille on tarkoituksenmukaista päivittää alueellista hyvinvointisuunnitelmaa ja tarkentaa hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita, tavoitteita ja toimenpiteiden seurantaa.

Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta käsitteli asiaa 9.12.2022 kokouksessaan ja antoi hyvinvointialueen näkökulmasta evästykset Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman päivittämiseen.

TKIO ja osallisuusvastuualue on työstänyt Keski-Pohjanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen vuodelle 2022 ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023-2025. Hyvinvointikertomus osio sisältää indikaattoritietoa alueen elinoloista ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta, HYTE-rakenteista sekä alueen eri alojen ammattilaisten näkemyksiä HYTE- työstä ja väestön hyvinvoinnista. Hyvinvointisuunnitelma osio koostuu aiemman hyvinvointisuunnitelman HYTE painopisteistä sekä hyvinvointialueen HYTE toimenpiteistä. Lisäksi suunnitelmaa tulee täydentämään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys, ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma sekä kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Hyvinvointialueen HYTE -työn vahvistamiseksi Soiten johtoryhmä nimesi hyvinvointialueen HYTE -työryhmän, jonka yhtenä tehtävänä on vastata hyvinvointialueen palveluiden osalta alueellisen hyvinvointisuunnitelman valmistelusta hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnalle. Työryhmä on koonnut yhteistyössä TKIO ja osallisuus vastuualueen kanssa hyvinvointisuunnitelmaan hyvinvointialueen toimenpiteitä palvelustrategian neljään painopisteiseen:

·          Ennaltaehkäisevien, jalkautuvien ja matalan kynnyksen palveluiden lisääminen monitoimijayhteistyöllä

·          Asiakasosallisuuden laaja hyödyntäminen

·          Järjestöjen, kuntien, alueen yritysten ja kolmannen sektorin palveluiden hyödyntäminen laajemmin sekä monipuolinen yhteistyön toteuttaminen myös muiden hyvinvointialueiden kanssa

·          Ennakoivia, keveitä ja digitaalisia palveluita lisätään ja niitä on laajasti käytössä

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman luonnos on ollut kommentoitavana kuntien HYTE-työryhmillä ajalla 14.4-30.4 ja hyvinvointialueen alueneuvottelukunnan 21.4 kokouksessa. Lisäksi asiakirja on käsitelty hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimien 3.5 pidettävässä iltakoulussa, kansalliskielilautakunnan 3.5 kokouksessa sekä hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksessa 9.5, joista tulleet kommentit on huomioitu lopullisessa asiakirjassa.

Oheismateriaalina Keski-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2022 ja hyvinvointisuunnitelma 2023 - 2025.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Keski-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksen 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 hyväksymistä.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle Keski-Pohjanmaan hyvinvointikertomuksen 2022 ja hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 hyväksymistä.

 

 

 Merk. tied. muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari esitteli asian kokouksen alussa.