Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 135


 

Eron myöntäminen luottamustoimista

 

KPHVAHAL 22.05.2023 § 135  

71/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija vs. hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Riitta Rahkola on pyytänyt eroa seuraavista luottamustoimista henkilökohtaisista syistä:

-valtuuston varavaltuutettu

-tarkastuslautakunnan jäsen

-NordLabin tarkastuslautakunnan varajäsen.

 

Rahkola on toimittanut eropyynnön sähköpostitse Soiteen 10.5.2023.

 

Hyvinvointialuelain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (hyvinvointialuelain 84.1 §).

 

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

 

Vaalilain 143 m §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, aluevaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja hyvinvointialueesta annetun lain 25 §:n mukaisesti.

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi vaalilain 143 m §:ssä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

 

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta:

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

Soiten hallintosäännön 9 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan, jossa on 7 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

Nykyinen kokoonpano:

 

Varsinainen jäsen Varajäsen

Hankaniemi Tapani pj. Saari Esa

Marjamaa Helinä vpj. Laakso Miia

Ahlskog Hanna-Lea Kippo Hannu

Henriksén Paula Huuki Ari

Huuki Erkki  Itäniemi Elina

Huuki Manolis Pihlajakangas Päivi

Rahkola Riitta Piispanen Ilkka

 

Hyvinvointialuelain 80 §:n mukaisesti:

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1) aluehallituksen jäsen;

2) henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

3) henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

 

NordLabin tarkastuslautakunta:

 

NordLab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan (1) ja varapuheenjohtajan (1) sekä kaksi (2) muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Tarkastuslautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi

varajäsenikseen on valittu seuraavat henkilöt (Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 21.10.2022 § 9):

 

- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Anne Huotari, varajäsen Esa Aalto

 

- Lapin hyvinvointialue

Antti Kaarlela, varajäsen Vuokko Tieva-Niittyvuopio

 

- Kainuun hyvinvointialue

Esa Ahonen, varajäsen Markku Oikarinen

 

- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hanna-Lea Ahlskog, varajäsen Riitta Rahkola

 

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu (tasa-arvolain 4 a §).

 

Eropyyntö oheismateriaalina.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. myöntää Riitta Rahkolalle eron Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen varavaltuutetun ja tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta;
2. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää vaalilain 143 m §:n mukaisesti aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun; ja
3. valitsee Rahkolan tilalle jäsenen tarkastuslautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi aluehallitus päättää
4. saattaa Rahkolan eropyynnön NordLab hyvinvointiyhtymän käsiteltäväksi; ja
5. nimetä Rahkolan tilalle NordLabin tarkastuslautakuntaan varajäseneksi esitettävän henkilön.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. myöntää Riitta Rahkolalle eron Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen varavaltuutetun ja tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta;
2. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää vaalilain 143 m §:n mukaisesti aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun; ja
3. valitsee Rahkolan tilalle jäsenen tarkastuslautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Lisäksi aluehallitus päätti
4. saattaa Rahkolan eropyynnön NordLab hyvinvointiyhtymän käsiteltäväksi; ja
5. nimetä Rahkolan tilalle NordLabin tarkastuslautakuntaan varajäseneksi esitettäväksi henkilöksi Piia Rautiolan.