Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 136


 

Eron myöntäminen valtuutetun tehtävästä

 

KPHVAHAL 22.05.2023 § 136  

71/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija vs. hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Valtuutettu Virpi Karhu (vas.) on pyytänyt eroa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsenyydestä toiselle hyvinvointialueelle muuttamisen vuoksi 1.6. alkaen. Eropyyntö on toimitettu sähköpostitse Soiteen.

 

Yleistä vaalikelpoisuutta koskevan hyvinvointialuelain 76 §:n mukaan ollakseen vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen henkilön tulee olla kyseisen hyvinvointialueen asukas. Lain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun. Vasemmistoliiton ensimmäinen varavaltuutettu on Pia Leinonen.

 

Vaalilain 143 m §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, aluevaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja hyvinvointialueesta annetun lain 25 §:n mukaisesti.

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi vaalilain 143 m §:ssä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

 

Eropyyntö oheismateriaalina.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. toteaa Virpi Karhun menettävän vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.6.2023 alkaen;
2. päättää myöntää Virpi Karhulle eron Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutetun luottamustoimesta eropyynnön mukaisesti todeten samalla luottamustoimen päättyvän 1.6.2023;
3. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Virpi Karhun sijaan valtuutetuksi Pia Leinosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi; ja
4. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää vaalilain 143 m §:n mukaisesti aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. toteaa Virpi Karhun menettävän vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.6.2023 alkaen;
2. päättää myöntää Virpi Karhulle eron Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutetun luottamustoimesta eropyynnön mukaisesti todeten samalla luottamustoimen päättyvän 1.6.2023; 
3. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Virpi Karhun sijaan valtuutetuksi Pia Leinosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi; ja
4. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää vaalilain 143 m §:n mukaisesti aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.