Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 144


 

Osavuosikatsaus 1-3 / 2023

 

KPHVAHAL 29.05.2023 § 144  

2045/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Liitteenä on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta, jolloin järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta oli 1.1.2023 lukien siirtynyt kunnilta hyvinvointialueelle. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä tehtäviä jatkettiin edelleen. Valmistelutyö kohdistui pitkälti Konsernipalvelujen tehtäväkenttään.

 

Oheisaineistona lisäksi kuukausiraportti 1-3/2023, jossa talouden luvut on kuvattu tarkemmalla tasolla aluehallituksessa 4/2023  esitetyn uudistetun kuukausiraportoinnin mukaisena.

 

Siirtymä kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi on sujunut varsin hyvin. Yhteisen tekemisen toimintamallia ja liittymäpintoja on rakennettu niin Soiten sisällä (sote ja pelastustoimi) kuin alueemme muiden toimijoiden kanssa. Myös yhteistyö ministeriöiden suuntaan on ollut vilkasta ja sisältänyt uusien asioiden opettelua.

 

Talousarviossa 2023 sitovaksi asetettua tulostavoitetta on liian aikaista arvioida ensimmäisen kvartaalin päätteeksi. Tulos näyttää paremmalta kuin se todellisuudessa on. Tähän vaikuttaa mm. valtion rahoituksen maksatuksen etupainotteisuus vuodenvaihteessa.

 

Toisten hyvinvointialueiden asiakkaiden hoidosta laskuttamamme myyntituotot olivat 1-3/2023 12,3 miljoonaa euroa, joka ylittää hieman talousarvion. Asiakkaiden maksamat asiakas- ja potilasmaksutuotot 4,5 milj. euroa alittivat talousarvion. Tuet ja avustukset 2,0 miljoonaa euroa sisältävät hankerahoituksen eriä, joilla jatkamme hyvinvointialueemme rakentamista ja kehittämistä. Hankerahoitusta vastaava määrä kuluja näkyy kulukertymässämme kohdistuen erityisesti palvelujen ostoihin ja henkilöstökuluihin.

 

Palkat ja palkkiot sivukuluineen 1-3/2023 olivat yhteensä 44 miljoonaa euroa. Vaikka summa alittaa talousarvion, koko vuoden palkkakulusumma tulee erittäin todennäköisesti toteutumaan vähintäänkin talousarvion suuruisena. Palkkoihin vaikuttaa 6/2023 voimaan tulevat yli 5 % palkankorotukset, jotka kohdistuvat koko henkilöstöön. Myös muut kuluerät (ostot) alittivat talousarvion. Kulujen kertymä on vielä puutteellinen, sillä osa hyvinvointialueista pystyi aloittamaan myyntilaskutuksensa vasta 1. kvartaalin lopulla. Osa asiakaspalvelujen, muiden palvelujen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen hinnankorotuksista tuli / tulee voimaan vasta 1-3/2023 kauden päätyttyä. Nousun taustalla ovat kohonneet kustannukset maailmanpoliittisen tilanteen johdosta, joka on sysännyt liikkeelle kiihtyvän inflaation.

 

Investointien yhteismäärä on tulostavoitteen ohella Soiten sitova tavoite. Tavoitteen tarkastelu tässä vaiheessa vuotta ei kerro luotettavasti koko vuoden investointitahdista.

 

Toteutuneet investoinnit 1-3/2023 olivat 2 miljoonaa euroa kohdistuen erityisesti rakentamisen korvausinvestointien hankkeisiin sekä it-investointeihin. Muut laite- ja kalustohankinnat painottuvat loppuvuodelle.

 

Vuodelle 2023 hyvinvointialueelle on myönnetty 69,8 miljoonan euron lainanottovaltuus, joka kohdentuu erityisesti sote-keskushankkeen rahoittamiseen. Hankkeen toteutuminen on alkanut suunnittelun kilpailuttamisella. Investointeihin ei ole nostettu lainaa vielä ensimmäisen kvartaalin aikana.

 

KÄYTTÖTALOUS, M€

 

 

 

 

TA 2023

Toteuma 1-3/2023

Toteuma-%

TOIMINTATUOTOT

 

 

 

Myyntituotot

45,2

12,3

27,2%

Maksutuotot

21,0

4,5

21,4%

Tuet ja avustukset

7,7

2,0

25,6%

Muut toimintatuotot

5,7

1,3

23,1%

Ulkoiset tuotot

79,6

20,1

25,2%

Palkat ja palkkiot

-160,3

-35,2

21,9%

Henkilöstösivukulut

-39,6

-8,8

22,2%

Asiakaspalvelujen ostot

-61,7

-8,3

13,4%

Muiden palv ostot

-52,5

-10,4

19,8%

Aineet, tarv ja tavarat

-31,6

-7,2

22,6%

Avustukset

-8,3

-1,4

17,0%

Muut toimintakulut

-16,5

-3,2

19,5%

Ulkoiset kulut

-370,6

-74,4

20,1%

TOIMINTAKATE

-291,0

-54,3

18,7%

Valtion rahoitus

291,4

87,3

30,0%

Rahoitustuotot ja -kulut yht

-0,4

-0,1

22,0%

VUOSIKATE

0,0

32,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

-8,2

-2,4

29,5%

Yli/-Alijäämä

-8,2

30,5

 

 

INVESTOINNIT (t€)

TA2023

Toteuma

1-3/2023

Erotus

Tietokoneohjelmistot

1 494,1

182,0

1 312,1

Kiinteät rakenteet ja laitteet

714,0

0,8

713,2

Kuljetusvälineet

600,0

0,0

600,0

Muut koneet ja kalusto

3 283,1

198,9

3 084,2

Tietokonelaitteet

1 202,5

238,1

964,4

Muut rakennukset, korjausinvestointi

7 431,0

1 131,5

6 299,5

Muut aineettomat hyödykkeet

323,1

6,0

317,1

Asuinrakennusten korjausinvestointi

300,0

247,1

52,9

Viestintälaitteet

783,3

0,0

783,3

 

16 131,0

2 004,4

14 126,7

Liite A § 144, Osavuosikatsaus 1-3/2023

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy osavuosikatsauksen 1-3/2023.

 

Päätös Aluehallitus hyväksyi osavuosikatsauksen 1-3/2023.

 

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.