Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 146


 

Irtautumisesitys UNA Oy:stä

 

KPHVAHAL 29.05.2023 § 146  

1909/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija tietohallintojohtaja Mika Kivelä ja talousjohtaja Helinä Saarela

 

Soite on omistajana UNA Oy:ssä. UNA Oy on In house-periaatteella toimiva koordinoiva ja ohjaava kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka palvelee sote-toimialan jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä.

UNA Oy on perustettu vuonna 2017 ja sen osakeenmistajina on 19 osakasta, joista 15 kpl on hyvinvointialueita ja lisäksi Ahvenanmaan maakunta ja neljä IT-alan in-house yhtiötä (Istekki Oy, 2M-IT Oy, LapIT Oy ja Esko Systems Oy).

 

UNA Oy tuottaa seuraavat palvelut:

 • UNA-lomakepalvelu: Kanta-arkistoon tallennetut sähköiset lomakkeet, mm. sairaspoissaolotodistukset
 • UNA-ydin- ja tilannekuva: ammattilaisen näkymä potilaan terveystietoihin ja suunnitelmiin (=ajanvaraustiedot), jossa koostetaan tiedot eri tietojärjestelmistä (asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Kanta-tiedot)
 • UNA-suostumus: asiakkaan antamien suostumusten hallinta, jotta UNA-tilannekuvassa voidaan nähdä eri rekistereissä olevat asiakkaan tiedot

 

Lisäksi UNA Oy:n osakkaille organisoidaan yhteistyön mahdollisuuksia UNA-toimiston tuottamana.

 

UNA Oy:sta Soitelle vuonna 2023 ennakoidut kustannukset ovat seuraavat (suluissa kustannusten määräytymisperusteet):

 • Yhteistyön kustannus 26.376 €/vuosi (0,30 €/asukas)
 • UNA-lomakepalvelu 27.168 € (0,40 €/asukas)
  • Lisäksi UNA-lomakkeen jatkokehitys 15.000 €
 • UNA-ydin,-tilannekuva- ja suostumus 69.275 € (0,75 €+0,27 €/asukas)
  • Lisäksi UNA-ydin - tilannekuvan jatkokehitys 78.000 €

Kulut yhteensä 209.819 €/vuosi

 

Perustelut irtautumisesitykselle

 

"Soiten hallitus 18.5.2020 107 §: Hallitus päättää merkitä tiedoksi saadun UNA-tilannekatsauksen. Samalla hallitus päättää sitoutua toistaiseksi edelleen UNA-lomakkeiden kehittämiseen ja tähän liittyviin kustannuksiin mutta sitoutumista arvioidaan tarvittaessa vuosittain. UNA-lomakkeiden käyttöönoton vaihtoehtona voidaan tarvittaessa hyödyntää nykyisessä Lifecare-potilastieto-järjestelmässä olevaa lomaketarjontaa välivaiheen ratkaisuna."

 

Lifecare-lomakkeet on otettu käytteen vuoden 2021 sovellus-versiossa. Sairausloma- ym. todistusten antaminen on toiminnan sujuvuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa tehdä potilastietojärjestelmä Lifecarella, jota käytetään potilastilanteessa joka tapauksessa. Täten UNA Oy:n lomakepalvelulle ei ole tarvetta.

 

Soitessa on käytössä yksi yhtenäinen potilastietojärjestelmä (Lifecare). Tällöin Soitessa ei ole tarvetta UNA-ydin- ja tilanne-kuvalle, joka mahdollistaisi useassa potilastietojärjestelmässä olevien tietojen yhdistämisen toisin kuin sirpalealueista syntyneillä hyvinvointialueilla. UNA-suostumukselle ei myöskään ole tarvetta edellä mainitusta syystä.

 

Toiminnallisuuksien ohella irtautumisesityksen perusteena ovat UNA Oy:n kustannukset. Ne ovat nousseet vuosi vuodelta eikä edellä kuvatusti UNA Oy:stä ole saatu käytännön hyötyjä.

Kustannukehitys:

 • 80.000 € (2018),
 • 137.000 € (2019),
 • 160.000 € (2020),
 • 149.000 € (2021),
 • 149.000 € (2022) ja
 • 209.000 € (2023).

 

Vastaavan ratkaisun ovat tehneet aiempina vuosina useat sairaanhoitopiirit, jotka käyttävät Lifecare - potilastietojärjestelmää.

 

Mikäli UNA Oy:n palveluille tai yhteistyölle olisi tulevaisuudessa tarvetta, Soitella on mahdollisuus palata UNA-yhteistyöhön. Tämä tapahtuisi maksamalla UNA Oy:n kyseisellä hetkellä määrittelemä maksu, joka perustuu laskennalliseen takautuvaan osuuteen ylläpidon ja kehittämistyön kustannuksista. 

 

Mikäli irtautuminen hyväksytään, se tulee saattaa UNA Oy:n tietoon 30.6.2023 mennessä. Tällöin olemme velvoitettuja maksamaan vuoden 2023 maksuosuutemme, mutta emme seuraavien vuosien kuluja.

 

UNA Oy:hyn sijoittamamme osakepääoma vuodelta 2017 (Soiten hallitus 18.12.2017 §235) on 150.000 € jakaantuen 100

osakkeeseen.

 

UNA Oy:sta irtautumisen ohella ilmoitamme Una Oy:lle toiveestamme luopua välittömästi osakeomistuksestamme.  UNA Oy:n osakassopimuksen mukaisesti osakeomistuksesta luopuminen tulee joka tapauksessa ajankohtaiseksi 12 kk irtautumisesta. Tämä perustuu osakassopimukseen, jonka mukaisesti jos osakas ei 12 kuukauden aikana hanki UNA Oy:ltä palveluita, osakas sitoutuu luopumaan osakkuudestaan.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. irtautua UNA Oy:n tuotteista ja tuotteiden jatkokehittämisestä sekä
2. luopua Una osakkuudesta.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. esityksen mukaisesti.

 

 

 

 Merk. tied. tietohallintojohtaja Mika Kivelä esitteli asian kokouksen alussa.