Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 158


 

Toholammin paloaseman ja ensihoitoyksikön tonttialueen hankinta

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 158  

2114/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Pekka Nevanperä ja talousjohtaja Helinä Saarela

 

Esitys Soiten omistukseen hankittavasta määräalasta

 

Toholammin paloasema on tullut teknisen ikänsä loppuun ja toimii väliaikaistiloissa osoitteessa Höylääjäntie 1. Toholammin kunta ei ole investoimassa uusiin paloaseman tiloihin, minkä johdosta Soitessa on valmisteltu korvaavaa ratkaisua. Viranhaltijavalmistelussa on selvitetty vaihtoehtoisia myynnissä olevia kiinteistöjä, jotka soveltuisivat paloaseman paikaksi. Toiminnallisesti on nähty tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa samoihin tiloihin pelastus- ja ensihoidon toiminta.

 

Parhaaksi vaihtoehdoksi viranhaltijavalmistelussa Soiten teknisen toimen, ensihoidon ja pelastuslaitoksen johdon kesken on tunnistettu noin 5.000 m2:n määräala TOKIKA-nimisestä kiinteistöstä (kiinteistötunnus 849-401-25-187, kokonaispinta-ala 0,9935 ha). Kiinteistö/siitä lohkottava määräala sijaitsee Toholammin asemakaava-alueella osoitteessa Tiemestarinkuja 4. Määräalan kauppahinta on 40.000 euroa. Tarpeisiin soveltuvaa kiinteistöä haettaessa on käyty neuvotteluja myös kahdesta muusta tontista. Nyt esitettävä tontti on näistä kolmesta sijainniltaan, kaavaratkaisuiltaan ja neliöhinnaltaan perustelluin. Myös kunnan tarjoamaa tonttia on katselmoitu maastossa, mutta se ei vastaa pelastustoimen tarpeita.

 

Tässä vaiheessa aluehallitukselle esitetään periaatepäätöksenä, että määräala hankitaan Soiten omistukseen tässä pykälässä todetulla tavalla ja ehdoilla. Määräalan kaupasta on tarkoitus laatia esisopimus, jonka ehtojen perusteella lopullinen määräalan kauppa tehdään, jos seuraavat ehdot toteutuvat:

-          kaupan kohteena olevalta määräalalta saadaan virallinen liittymä Lestintielle,

-          mahdollinen vaadittava kaavamuutos saa lainvoiman ja

-          tehokkuusluku saadaan nostettua nykyisestä 0.15:sta 0.20- 0.25:een.

Kyseisiin ehtoihin liittyvät hakemustoimenpiteet on tarkoitus sopia käynnistettävän esisopimuksen perusteella. Hakemusprosessien käynnistämisestä ja prosesseihin liittyvistä kustannuksista sovitaan esisopimuksessa, joka tuodaan erikseen aluehallituksen hyväksyttäväksi.

 

Oheisaineistona:

-          kiinteistörekisteriote

-          kiinteistö kartalla

 

 

 

Toholammin paloaseman toteutustapa

 

Kuntayhtymäajalta olevan linjauksen mukaisesti Soiten kiinteistöomistukset ovat Sairaalanmäellä. Muut toimitilat ovat vuokrattuja tai leasing-sopimukseen perustuvia tiloja. Tätä linjausta on tarkoitus noudattaa myös Toholammin paloaseman osalta, mutta maapohja on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista hankkia Soiten omaan omistukseen. Näin toimien saadaan varmistettua rakennuspaikka ja päästään etenemään rakennuksen suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelmien valmistuttua on tarkoitus hakea kohteelle uutta omistajaa, joka ostaa Soitelta kiinteistön ja lähtee toteuttamaan kohteen rakentamisen. Vaihtoehtoisesti kohde toteutetaan leasing-rahoituksen turvin.

 

Soiten investointisuunnitelma

 

Toholammin paloasema ja siihen sisältyvä ensihoitoyksikkö sisältyy Valtioneuvoston hyväksymään Soiten investointisuunnitelmaan vuosille 2023-2026.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää 
1. tehdä periaatepäätöksen noin 5.000 m2:n määräalan hankkimisesta TOKIKA-nimisestä kiinteistöstä (849-401-25-187) Toholammin kunnassa 40.000 euron kauppahinnalla edellä esitetyllä tavalla siten, että laadittavan kauppaa koskevan esisopimuksen perusteella lopullinen kauppa tehdään ehdoilla, että kaupan kohteena olevalta määräalalta saadaan virallinen liittymä Lestintielle, mahdollinen vaadittava kaavamuutos saa lainvoiman ja tehokkuusluku saadaan nostettua nykyisestä 0.15:sta 0.20-0.25:een;
2. valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan esisopimusluonnokseen ja kauppakirjaluonnokseen tarvittavat muut ehdot. 
Esisopimus- ja kauppakirjaluonnos tuodaan erikseen aluehallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti 
1. tehdä periaatepäätöksen noin 5.000 m2:n määräalan hankkimisesta TOKIKA-nimisestä kiinteistöstä (849-401-25-187) Toholammin kunnassa 40.000 euron kauppahinnalla edellä esitetyllä tavalla siten, että laadittavan kauppaa koskevan esisopimuksen perusteella lopullinen kauppa tehdään ehdoilla, että kaupan kohteena olevalta määräalalta saadaan virallinen liittymä Lestintielle, mahdollinen vaadittava kaavamuutos saa lainvoiman ja tehokkuusluku saadaan nostettua nykyisestä 0.15:sta 0.20-0.25:een; 
2. valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan esisopimusluonnokseen ja kauppakirjaluonnokseen tarvittavat muut ehdot.  
Esisopimus- ja kauppakirjaluonnos tuodaan erikseen aluehallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

 Merk. tied. tekninen johtaja Pekka Nevanperä esitteli asian kokouksen alussa.

§ 158  käsiteltiin kokouksessa ennen §:iä 168-170. Ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas esitteli asiaa ensihoidon näkökulmasta pykälän käsittelyn kohdalla klo 10:59-11:09.