Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 159


 

L-siiven saneerauksen urakoitsijavalinnat

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 159  

2192/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Pekka Nevanperä

 

Yhteispäivystyksen saneerauksen kolmas ja viimeinen vaihe sekä teho-osaston rakentaminen vanhaan päiväkirurgian tilaan on edennyt urakoitsijoiden valintavaiheeseen.

 

Hankkeen suunnittelu on valmistunut kevään 2023 aikana. Urak-kakilpailutusten tarjouspyynnöt on julkaistu HILMA-hankintailmoi-tuspalvelussa 2.5.2023. Kilpailutus on päättynyt 29.5.2023 klo 16.00. Määräaikaan mennessä rakennusurakkaan jätettiin kolme tarjousta, sähköurakkaan yksi tarjous, LVI-urakkaan yksi tarjous, sprinklerurakkaan kaksi tarjousta ja automaatiourakkaan kaksi tarjousta. Valintaperusteena kaikissa urakoissa on halvin hinta. Tarjousten hintavertailun edullisimmat tarjoukset ovat kaikki tarjouspyyntöjen vaatimusten mukaisia.

 

Tarjousvertailu ja tarjouspyyntömateriaalia oheisaineistona. Lisäksi aluehallituksen jäsenille on järjestetty mahdollisuus tutustua laajemmin hankinta-asiakirjoihin ennen kokousta hallinnon tiloissa kokouskutsussa todettuna aikana.

 

Selonottoneuvottelut on käyty hintavertailun halvimpien urakoit-sijoiden kanssa. Neuvotteluissa ei ole tullut esille asioita, jotka es-täisivät urakkasopimusten solmimisen kyseisten urakoitsijoiden kanssa.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää, että urakoitsijoiksi valitaan hintavertailun perusteella kilpailutuksen voittajiksi todetut urakoitsijat seuraavasti:

-rakennusurakka: Nordic Rakennus Oy
-sähköurakka: Are Oy
-LVI-urakka: Bravida Finland Oy 
-sprinklerurakka: Lakeuden Sprinkleri Oy
-automaatiourakka: Ratech Oy

 

Päätös Aluehallitus päätti, että urakoitsijoiksi valitaan hintavertailun perusteella kilpailutuksen voittajiksi todetut urakoitsijat seuraavasti:

1. rakennusurakka: Nordic Rakennus Oy 
2. sähköurakka: Are Oy 
3. LVI-urakka: Bravida Finland Oy  
4. sprinklerurakka: Lakeuden Sprinkleri Oy 
5. automaatiourakka: Ratech Oy

 

 

 Merk. tied. tekninen johtaja Pekka Nevanperä esitteli asian kokouksen alussa.