Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 163


 

Eron myöntäminen valtuutetun tehtävästä

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 163  

71/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija Vs. hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Valtuutettu Kauko Niemi (vas.) on pyytänyt eroa luottamustoimesta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutettuna. Perusteluiksi Niemi on esittänyt työtehtäväviensä muuttumisen pysyvästi 1.6.2023 lähtien. Eropyyntö on toimitettu sähköpostitse 23.5.2023 Soiten kirjaamoon ja aluevaltuuston puheenjohtajalle.

 

Hyvinvointialuelain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota

pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön

valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja

varavaltuutetulle.

 

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaan valtuutetuille valitaan

varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen

ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun. Vasemmistoliiton järjestyksessä ensimmäinen vielä valtuutetuksi kutsumaton varavaltuutettu on Jaana Puumala.

 

Vaalilain 143 m §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana

varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, aluevaalilautakunnan on

valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia

varavaltuutettuja hyvinvointialueesta annetun lain 25 §:n mukaisesti.

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi vaalilain 143 m

§:ssä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää

vajaaksi.

 

Eropyyntö oheisaineistona.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. päättää myöntää Kauko Niemelle eron Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutetun luottamustoimesta;
2. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Kauko Niemen sijaan valtuutetuksi Jaana Puumalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi; ja
3. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää vaalilain 143 m §:n mukaisesti aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. päättää myöntää Kauko Niemelle eron Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutetun luottamustoimesta;
2. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Kauko Niemen sijaan valtuutetuksi Jaana Puumalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi; ja
3. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää vaalilain 143 m §:n mukaisesti aluevaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

 

 

 Merk. tied. kansalliskielilautakunnan pj Marlén Timonen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 10:48.