Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 166


 

Aloite 20.2.2023; Valtuustoaloite, vammaispalveluiden avustajatoiminta

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 166  

791/00.03.01/2023  

 

 

Valmistelija Toimialuejohtaja Minna Lönnbäck, palvelualuejohtaja Veronica Joskitt, valvonta- ja ostopalvelupäällikkö Vivan Nyman, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan valtuutettu voi jättää

aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen

valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite

annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä

kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen

puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen

valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa

tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 20.2.2023 koskien vammaispalveluiden henkilökohtaista apua. Aloitteessa tuodaan esiin, että pelkästään ulkopuolisten palveluntuottajien käyttö henkilökohtaisessa avussa on haavoittuva järjestelmä ja tuottaa fyysistä ja henkistä kärsimystä vammaisille, mikäli palveluntuottaja ei pysty tuottamaan palvelua. Aloitteessa toivotaan, että Soitella olisi välitön valmius aina avustajan toimittamiseen vammaisille, kun ulkopuolisen palveluntuottajan toiminta pettää.

 

Tällä hetkellä henkilökohtainen apu järjestetään Soitessa palvelusetelinä, ostopalveluna ja työnantajamallilla. Omassa toiminnassa oleva henkilökohtainen apu on ollut pienimuotoisena toiminnassa Mattilakodissa vuodesta 2020. Soiten hallitus on 3.2.2020 § 34 myöntänyt 7 ohjaajan vakanssia vammaispalvelulle henkilökohtaiseen apuun omana toimintana. Koronapandemian vuoksi palvelun laajentuminen viivästyi ja nousi esille myös tarve järjestää toimintaa eri tavalla kuin alun pitäen oli ajateltu. Yksi ohjaajan vakanssi on kevään 2023 aikana muutettu palveluesihenkilöksi ja palveluesihenkilön haku on meneillään. Esihenkilön valinnan jälkeen laitetaan hakuun tyhjänä olevat ohjaajien (henkilökohtaiseen apuun suunnatut) vakanssit. Tämä parantaa olennaisesti Soiten omana tuotantona järjestettävän henkilökohtaisen avun tilannetta sekä auttaa osaltaan sijaisjärjestelyissä palveluntuottajien toiminnan haasteissa. Palveluesihenkilö pystyy myös osallistumaan henkilökohtaisen avun toiminnan kehittämiseen ja asiakaspalveluun.

 

Soite on ollut tietoinen valtuustoaloitteessa esiin tuoduista haasteista ja pyrkinyt seuraavilla toimenpiteillä parantamaan tilannetta. Soite järjesti tammikuussa 2023 yhteisen infotilaisuuden palveluntuottajien ja vammaispalvelutoimiston kanssa. Tilaisuudessa käytiin läpi sääntökirjaa, johon palveluntuottajat ovat sitoutuneet. Erityisesti todettiin, että palvelusetelin palveluntuottaja on sitoutunut tuottamaan myymäänsä palvelua ja mikäli yritys ei jostain syystä tietyssä tilanteessa itse kykene siihen, on kyseisen palveluntuottajan velvollisuus hankkia korvaava apu esim. toiselta palveluntuottajalta. Palvelusetelin sääntökirjan mukaan asiakkaalla on viimesijassa oikeus järjestää korvaava apu itse palveluntuottajan kustannuksella. Asiakkaiden palautteisiin ja haittavaikutusilmoituksiin reagoidaan nykyään välittömästi ja matalalla kynnyksellä olemalla yhteydessä palveluntuottajaan ja tuottajalta pyydetään selvitystä kyseiseen tilanteeseen. Tämä nopea reagointitoimintatapa on otettu käyttöön vuoden alusta. 

 

Soiten oman tuotannon lisääminen sekä käytössä olevat muut henkilökohtaisen avun tuottamisen muodot, palveluseteli, työnantajamalli ja ostopalvelut, turvaavat henkilökohtaisen avun asiakkaiden palvelut. Myös jatkuva yhteydenpito palveluntuottajien kanssa ja nopea puuttuminen ongelmatilanteisiin parantavat palvelun saatavuutta. On tärkeää, että yksityiset palveluntuottajat kantavat oman vastuunsa laadusta ja saatavuudesta. Soiten omaa, jatkuvaan, välittömään valmiuteen perustuvaa ns. päivystystoimintaa tähän ei ole mahdollista taloudellisesti eikä työntekijäresurssin takia järjestää, mutta yhdessä edellä mainitut tuotantotavat ja selvät pelisäännöt palveluntuottajien kanssa turvaavat henkilökohtaisen avun palvelut.

 

Oheisaineistona Kokoomuksen valtuustoryhmän 20.2.2023 jättämä valtuustoaloite.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen; 
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle; 
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi
   

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. esityksen mukaisesti.