Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 156


Liite A § x Soite Henkilöstöohjelma

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten Henkilöstöohjelma

 

KPHVAHAL 12.06.2023 § 156  

1651/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Vs. henkilöstöjohtaja Pirkko Härkänen ja hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Henkilöstöohjelma on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanoon liittyvä toimintaohjelma. Se ohjaa ja tukee hyvinvointialueen strategisten kärkiteemojen toteuttamista yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ohjelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023-2025.

 

Henkilöstöohjelma toimii strategisen henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarajohtamisen ohjaavana työvälineenä. Se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Henkilöstöohjelman avulla ennakoidaan henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia sekä luodaan ja vahvistetaan tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Ohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

 

Henkilöstöohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa ja työpajojen fasilitaattoreina ovat toimineet professori Riitta Viitala ja yliopistonlehtori Susanna Kultalahti. Henkilöstöohjelma on syntynyt laajan yhteistyön tuloksena, johon on osallistunut noin 40 soitelaista erilaisilla positioilla. Valmistelua on toteutettu työpajatyöskentelyn avulla (4x) alkuvuoden 2023 aikana.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen henkilöstöohjelman tavoitteet on luotu yhteistyössä ja strategisten kärkiteemojen toteuttamista tukien. Henkilöstöohjelma tarkentaa toimintastrategiaa koskien hyvinvoivaa ja osaavaa henkilöstöä. Ohjelmassa on priorisoitu henkilöstöön ja esihenkilötyöhön liittyviä tekijöitä, joiden osalta tarvitaan tarkennettuja suunnitelmia ja toimenpiteitä. Ohjelma ei suoraan ole valmis toimenpideohjelma vaan edellyttää aikataulutetun täytäntöönpanosuunnitelman sekä itse toteutuksen.

 

Muutamia nostoja henkilöstöohjelma-luonnoksesta:

 

  1. HENKILÖSTÖJOHTAMISEN JOHTOTÄHTI: Hyvin voimme!

 

  1.  STRATEGISEN JOHTAMISEN KULMAKIVI

Voimavaramme on arvostettu, osaava, sitoutunut ja hyvin johdettu henkilöstö, joka viihtyy työssään.

 

  1. TYÖNTEKIJÄKOKEMUS

Meidän paras työpaikka - arvostusta ja reilua peliä soitelaisten joukkueessa.

 

  1. TOIMINTAKULTTUURI

Teemme sen yhdessä - uudistuen ja kehittäen.

 

 

 

Ohjelman hyväksymisen jälkeen varmistetaan ohjelmatyön toteuttaminen ja täytäntöönpano. Henkilöstöohjelma on henkilöstöjohtamisen tiekartta, jonka toteutumista seurataan ja raportoidaan myös aluehallitukselle.

 

Henkilöstöohjelmaluonnos on hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan sekä yhteistyötoimikunnan kokouksessa 9.5.2023 käsiteltävänä.

 

Liite A §156, Henkilöstöohjelma.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä henkilöstöohjelman ja viedä sen tiedoksi aluevaltuustolle.

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä henkilöstöohjelman ja viedä sen tiedoksi aluevaltuustolle.

 

 

 Merk. tied. vs. henkilöstöjohtaja Pirkko Härkänen ja hr-controller Elina Anttila esittelivät asian kokouksen alussa.