Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 181 

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2022 koskeva lausunto aluevaltuustolle

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 21.08.2023 § 181  

220/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Kuntalain 121 §:n mukaan  tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lain mukaan hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida jälkikäteen, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet. Arviointiin kuuluu

myös kannanotto kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

 

Vastaavan sisältöinen tarkastuslautakuntaa koskeva sääntely on hyvinvointialueiden ja niiden toimielinten osalta hyvinvointialuelain 125 §:ssä.

 

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 esiteltiin ja käsiteltiin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 29.5.2023 kuntayhtymän tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.

 

Hyvinvointialueuudistuksesta johtuen menettely on osin poikkeuksellinen, sillä kuntayhtymä ja sen tarkastuslautakunta toimivat kuntalain perustein; kuntayhtymän tilinpäätöstä ja sen arviointikertomusta käsittelevä aluevaltuusto hyvinvointialuelain mukaisesti. Sisällöllisesti ja prosessuaalisesti tämä ei kuitenkaan aiheuta ristiriitaa, sillä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn osalta kuntalain ja hyvinvointialuelain säännökset ovat saman sisältöiset. 

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus ja viranhaltijajohto ovat perehtyneet arviointikertomuksessa kirjattuihin huomioihin ja sen osalta on arvioitu perusteita tarvittaville toimenpiteille Soiten toimintaan sekä hallinnollisiin valmistelu- ja päätösprosesseihin. Hallintouudistuksesta johtuen arviointikertomuksen huomiot antavat ensisijassa aihetta arvioida hyvinvointialueella toteutettavien vastaavien järjestelyjen tilaa. Tämän pohjalta on laadittu aluevaltuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Liite A § 181,  Aluehallituksen lausunto aluevaltuustolle

tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 edellyttämistä

toimenpiteistä

Oheisaineisto: Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon aluevaltuustolle sekä saattaa sen tiedoksi hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös Aluehallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon aluevaltuustolle sekä saattaa sen tiedoksi hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle.