Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 205


 

Terve Suomi 2022 -tutkimuksen tulokset Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 04.09.2023 § 205  

3152/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Terve Suomi -tutkimus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama tutkimus, jossa selvitetään Suomen aikuisväestön (20 vuotta täyttäneet) hyvinvointia, terveydentilaa ja palvelukokemuksia. Tutkimus koostuu kyselytutkimuksesta sekä terveystarkastuksista. Tutkimuksesta saatavaa tietoa tarvitaan, kun halutaan rakentaa kokonaiskuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja palveluista.

Terve Suomi 2022 -kyselytutkimus toteutettiin vuoden 2022 syyskuun ja vuoden 2023 maaliskuun välisenä aikana ja tulokset julkaistiin kesällä 2023. Edelliset vastaavat kyselytutkimukset on toteutettu FinSote-tutkimus nimellä vuosina 2017-2018 ja 2020. Terve Suomi -kyselyn otoskoko oli jokaiselle hyvinvointialueelle 2800 ja keskipohjanmaalaisista kyselyyn vastasi 1212. Vastausaktiivisuus oli noin 43 %, kun koko maassa vastausaktiivisuus oli keskimäärin 46 %.

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä osioissa positiivista oli esimerkiksi se, että kyselyn perusteella Keski-Pohjanmaalla on vähemmän syrjintää työssä ja työnhaussa kokevia kuin koko maassa keskimäärin. Alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden kannalta haasteellista on esimerkiksi se, että Keski-Pohjanmaalla on kyselyn perusteella täysin tai osittain työkyvyttömäksi kokevia enemmän kuin koko maassa keskimäärin ja elämänlaadun hyväksi kokevia sekä elämänsä hyvin tai erittäin turvalliseksi kokevia on vähemmän kuin aikaisemmin. Lisäksi yksinäisyyttä ja psyykkistä kuormittuneisuutta kokevia sekä riittämättömästi nukkuvia on enemmän kuin aikaisemmin.

Palveluihin liittyvissä osioissa positiivista oli esimerkiksi se, että kyselyn perusteella Keski-Pohjanmaalla on vähemmän hoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluita sekä hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneita palveluita tarvinneista kuin koko maassa keskimäärin. Suurimmat muutokset aikaisempiin kyselykertoihin olivat sosiaalipalvelun palvelun saannissa sekä digitaalisessa asioinnissa. Aikaisempaa useampi sosiaalipalveluja käyttänyt koki hankalien aukioloaikojen, matkojen tai korkeiden asiakasmaksujen haittaavan palvelun saantia ja aikaisempaa harvempi sosiaalipalvelua käyttänyt koki palvelun sujuvaksi. Aikaisempaa useampi asioi digitaalisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.    

Oheismateriaalina tuloksista tehty koonti.

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Terve Suomi 2022 -tutkimuksen tulokset.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi Terve Suomi 2022 -tutkimuksen tulokset.

 

 Merk. muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari esitteli asian kokouksen alussa.