Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 221


 

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2025

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.09.2023 § 221  

115/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija Pelastusjohtaja Marko Hottinen

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös on keskeinen asiakirja ja lakisääteinen päätös (laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021, 6 §), jossa määritellään pelastustoimen palveluiden ja tehtävien järjestäminen, kehittäminen, ohjaaminen ja valvonta. Pelastustoimen järjestämisestä hyvinvointialueella säädetään pelastustoimen järjestämislain lisäksi hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021).

 

Palvelutasopäätös on ohjaava ja keskeinen työkalu hyvinvointialueen pelastustoimen kehittämiseen ja palveluiden saatavuuden arviointiin, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Se on palvelulupaus hyvinvointialueen pelastustoimen palveluiden saatavuudelle, ja siinä asetetut tavoitteet perustuvat toimintaympäristön riskianalyysiin.

 

Palvelutasopäätös on laadittu sisäministeriön pelastustoimen palvelutasopäätöksestä antaman asetuksen (1225/2022) mukaisesti. Sisältö on laadittu sisäministeriön ja aluehallintoviranomaisen ohjauksessa.  Palvelutarpeen tunnistamisessa on huomioitu osallistavan päätöksenteon valmistelua henkilöstön ja sidosryhmien kommentointien pohjalta. Palvelutarpeen tunnistamisessa on hyödynnetty hyvinvointialueen asiakastarpeiden tunnistamista  Polis-kyselyn pohjalta (hyvinvointialuelaki 29 §, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet) sekä vaikuttamistoimielimen näkökantoja.Turvallisuus- ja pelastuslautakunta on käsitellyt asiaa 19.9.2023 kokouksessaan.

 

Pelastustoimen järjestämislain mukaisesti hyvinvointialue seuraa palvelutasopäätöksen toteutumista omavalvonnan avulla ja arvioi toteutumisen perusteella, onko palvelutasopäätöstä tarpeen muuttaa palvelutasopäätöskauden aikana.

 

Oheismateriaalina  viimeisin versio hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi ja riskianalyysiksi lähetekeskustelun pohjaksi. Keskustelun pohjalta aluehallintoviranomaiselle lähetetään palvelutasopäätös lausuttavaksi ennen aluevaltuuston käsittelyä. Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää 13.11.2023 pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2024-2025 pelastustoimen järjestämislain 3 ja 6 §:n sekä hallintosäännön 19 §:n mukaisesti.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksen ja käy sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun sekä lähettää palvelutasopäätöksen aluehallintoviranomaiselle lausuntoa varten syyskuun loppuun mennessä.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Merk. johtajaylihoitaja Piia Kurikkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn kohdalla ennen päätöksentekoa klo 11:55.