Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 216


 

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.09.2023 § 216  

3564/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä varallisuuden hoidon tehtävänä on tukea hyvinvointialueen toimintaa aluevaltuuston asettamien strategisten, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallintosäännön 19 §:n mukaan aluevaltuusto päättää varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista.

 

Oheisessa dokumentissa määritetään hyvinvointialueen rahoituksessa, varallisuuden hoidossa ja sijoitustoiminnassa noudatettavat periaatteet ja käytänteet. Dokumentti korvaa aluehallituksen hyväksymän (18.11.2022 § 189) korkoriskien hallintapolitiikan. Dokumentti korvaa myös aluehallituksen hyväksymän päätöksen (05.12.2022 § 211) lyhytaikaisen maksuvalmiuden hoitamisessa käytettävien kuntatodistussopimusten tekemisestä pankkien kanssa. Hyväksyttäväksi esitettävän Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet -dokumentin mukaan maksuvalmiuden hoitamisessa voidaan käyttää tililimiittejä ja velkakirjalainoja, ei kuntatodistuksia.

 

 

Sopimukset korkoriskin hallinnassa käytettävien johdannaisinstrumenttien tekemiseksi

 

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet -dokumentti sisältää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoituksessa noudatettavat toimenpiteet korkoriskin hallitsemiseksi. Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutoksista johtuvaa luottosalkun korkokulujen vaihtelua. Korkoriskin hallinnassa käytettävien johdannaissopimusten solmimiseksi tarvitaan pankkien kanssa johdannaisia koskevat asiakassopimukset.

 

 

Tilin avaaminen ja eMarkets - palvelun käyttöönotto Nordea Pankissa

 

Johtosäännön 6 §:n mukaan talousjohtaja päättää hyvinvointialueen pankkipalveluista, rahalaitoksissa avattavista tileistä, rahaliikenteen hoitamisesta ja tilien käyttöoikeuksista. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on maksuliikennetilit Keski-Pohjanmaan osuuspankissa sekä Danske Bankissa. Talousjohtaja aikoo avata maksuliikennetilin Nordea Pankkiin sekä ottaa hyvinvointialueelle käyttöön eMarkets-palvelun. e-Markets on Nordea Pankin sähköinen finanssimarkkinoihin liittyvien palvelujen portaali. Se sisältää e-Trading -toiminnallisuuden, jota hyödyntäen on mahdollista sijoittaa kassavaroja. Sijoituskohteena e-Trading-palvelussa on talletukset Nordea Bank Oyj:hin. Ne täyttävät Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet -dokumentin vaateet kassavarojen sijoittamisesta turvaavasti ja tuottavasti. Kassavarojen sijoittamisella tarkoitetaan maksujen hoitamisen jälkeen yli jäävien, maksuliikennetileillä olevien varojen sijoittamista.

 

Oheismateriaalina Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet liitteen mukaisesti.

2. hyväksyy luottosalkun hallinnassa käytettävien johdannaisia koskevien asiakassopimusten solmimisen ml. sopimusehdot seuraavien pankkien kanssa:
-Nordea Bank Oyj: Nordea Master johdannaissopimusten asiakassopimus
-Danske Bank: Johdannaisia koskeva asiakassopimus
-OP Pankki: Johdannaisia koskeva asiakassopimus
-Kuntarahoitus: Johdannaisia koskeva asiakassopimus.

3. valtuuttaa talousjohtaja Helinä Saarelan allekirjoittamaan edellä mainittujen pankkien kanssa johdannaisia koskevat asiakassopimukset;

4. valtuuttaa talousjohtaja Helinä Saarelan käymään kauppaa asiakassopimuksiin liittyvillä johdannaisinstrumenteilla;

5. merkitsee tiedoksi maksuliikennetilin avaamisen Nordea Pankkiin sekä e-Markets-palvelun käyttöönoton.

 

Päätös Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se 

1. hyväksyy Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet liitteen mukaisesti. 

2. hyväksyy luottosalkun hallinnassa käytettävien johdannaisia koskevien asiakassopimusten solmimisen ml. sopimusehdot seuraavien pankkien kanssa:
-Nordea Bank Oyj: Nordea Master johdannaissopimusten asiakassopimus
-Danske Bank: Johdannaisia koskeva asiakassopimus
-OP Pankki: Johdannaisia koskeva asiakassopimus
-Kuntarahoitus: Johdannaisia koskeva asiakassopimus.

3. valtuuttaa talousjohtaja Helinä Saarelan allekirjoittamaan edellä mainittujen pankkien kanssa johdannaisia koskevat asiakassopimukset; 

4. valtuuttaa talousjohtaja Helinä Saarelan käymään kauppaa asiakassopimuksiin liittyvillä johdannaisinstrumenteilla; 

5. merkitsee tiedoksi maksuliikennetilin avaamisen Nordea Pankkiin sekä e-Markets-palvelun käyttöönoton.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.