Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 271


 

Oikaisuvaatimus luvatonta poissaoloa koskevaan päätökseen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.11.2023 § 271  

4319/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on 23.10.2023 toimitettu oikaisuvaatimus koskien esihenkilön 4.10.2023 tekemää päätöstä työntekijän luvattomasta poissaolosta. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle toimielimelle. Oheismateriaalina päätös (luvaton poissaolo, palkaton), jota oikaisuvaatimus koskee.

 

Jättämällään oikaisuvaatimuksella työntekijä vaatii oikaisua luvatonta poissaoloa koskevaan viranhaltijapäätökseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää oikaisuvaatimuksessaan, että on yrittänyt useaan otteeseen saada päätöksentekijää ja hänen sijaistaan kiinni. Oikaisuvaatimuksentekijä esittää, että hänellä on ollut sairauslomatodistukset. Lisäksi hän tuo esiin oikaisuvaatimuksessa, että palkkatoimisto ei voi maksaa palkkaa ilman esimiehen hyväksyntää.

 

Päätöksentekijänä olleelta esihenkilöltä on pyydetty vastine oikaisuvaatimuksen johdosta. Oikaisuvaatimuksen tekijälle on varattu tilaisuus antaa lausunto päätöksentekijän vastineesta.

 

Päätöksentekijän vastineessa 1.11.2023 on todettu, että oikaisuvaatimuksen tekijällä oli ollut sairauspoissaolo ajalla 4.9- 7.9.2023. Työntekijä oli ilmoittanut tekstiviestillä sairausloman jatkosta 11.9.2023. Päätöksentekijänä olleen esihenkilön puhelinlokin mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ei ollut yrittänyt tavoittaa häntä, eikä myöskään päätöksentekijän sijaista. Seuraava yhteydenotto oli tapahtunut sähköpostitse 22.9.2023, kun oikaisuvaatimuksen tekijä oli toimittanut poissaolotodistuksen ajalta 4.9 -7.9.2023.

 

Päätöksentekijän vastineen mukaan hän oli yrittänyt soittaa oikaisuvaatimuksen tekijälle useamman kerran tuloksetta ennen päätöstä luvattomasta poissaolosta. Päätöksentekijä oli lähettänyt tekstiviestin oikaisuvaatimuksen tekijälle ja ilmoittanut puuttuvasta poissaolotodistuksesta sekä mahdollisesta seuraamuksesta ilman todistusta (palkattomia päiviä, luvaton poissaolo). Vastineessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijä on yrittänyt 9.10.2023, soittaa päätöksentekijälle tämän ollessa varattu. Tämän jälkeen toistuvista yhteydenotoista huolimatta päätöksentekijä ei ole vastineensa mukaan tavoittanut oikaisuvaatimuksentekijää asian selvittämiseksi.

 

Poissaolotodistukset oikaisuvaatimuksen tekijä oli toimittanut 23.10.2023 suoraan palkkatoimistoon, ei esihenkilölle. Vastineessaan päätöksentekijä toteaa, että päätöksentekijä on tehnyt päätöksen luvattomasta poissaolosta, koska työntekijä ei ole esittänyt perusteltua syytä, miksi ei ole toimittanut sairauslomatodistusta viipymättä työnantajalle (HYVTES V luku, 2 mom ja 3 mom).

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole toimittanut lausuntoa päätöksentekijän vastineeseen pyydettyyn ajankohtaan 7.11.2023 klo 12.00 mennessä.

 

Hallintosäännon 5. luku, 30 § Johtaminen

Vastuualue-tasolla henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asioissa oman ammattiryhmän edustaja vastaa alaisensa henkilöstön henkilöstöjohtamisesta.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtosäännön 2. luvun 15 §:ssä todetaan viranhaltijan ratkaisuvalta henkilöstöasioissa.

 

Edellä mainitun hallintosäännön sekä johtosäännön pykälän mukaan päätöksentekijä on ollut toimivaltainen viranhaltija tekemään luvatonta poissaoloa koskevan viranhaltijapäätöksen. Työntekijä on ollut poissa työstä yli seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Jälkikäteen (23.10.2023) toimitettujen todistusten perusteella poissaolon syy on ollut oikaisuvaatimuksen tekijän itsensä aiheuttama. Päättäessään luvattomasta poissaolosta esihenkilö on toiminut hallinto- ja johtosäännön mukaisen harkintavaltansa puitteissa. Toimitettujen todistusten perusteella työnantaja ei ole velvollinen myöntämään palkallista sairauslomaa.

 

Viranhaltija on toiminut päätöstä tehdessään hallinto- ja johtosäännön mukaisen harkintavaltansa puitteissa.

 

Oheismateriaalina:

-Oikaisuvaatimus

-Päätös, johon haetaan oikaisua

-Päätöksentekijän vastine oikaisuvaatimukseen

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.

 

Päätös Aluehallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.