Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 285


 

Valtionavustuksen hakeminen Barnahus-hankkeelle vuodelle 2024

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.11.2023 § 285  

4594/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija kehittämispäällikkö Tuija Tuorila, muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti ajalla 2.10.-31.10.2023  haettavaksi valtionavustusta Lastenasiaintalo-mallin (Barnahus-malli) jatkokehittämiseen ja valtakunnallistamiseen. Avustuksen tarkoituksena on kattaa kustannuksia, jotka kertyvät lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn, tunnistamisen, tutkimisen sekä uhrien hoidon koordinaatiosta ja palvelujen kehittämisestä. Barnahus-hanketta on toteutettu jo vuosina 2019-2023 eri puolilla Suomea alueellisilla kehittämishankkeilla yliopistosairaaloiden yhteistoiminta-alueilla (myös Keski-Pohjanmaalla), joilla on lakisääteinen velvoite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja fyysisen väkivallan tutkimiseen. Avustuksen mukaista toimintaa toteutetaan lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa tai oikeuspsykologisissa yksiköissä yliopistollisissa sairaanhoitopiireissä ja vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueilla.

 

Barnahus-mallissa korostetaan ensisijaisesti lapsen etua, selvitetään moniammatillisesti seksuaali- tai pahoinpitelyrikoksen uhriksi epäillyn lapsen ja nuoren asiaa lapsiystävällisessä ympäristössä ja huolehditaan lapsen turvallisesta kasvusta ja kehityksestä monialaisen yhteistyön avulla. Barnahus-toiminnan kehittäminen kytkeytyy vahvasti hyvinvointialueiden palveluihin, erityisesti lastensuojeluun, terveydenhuoltoon sekä väkivaltatyön koordinaatioon.

 

Hankkeessa jalkautetaan viranomaisyhteistyön muotoja väkivaltaepäilyjen selvitysvaiheeseen (ns. LASTA-seula-malli), kehitetään palveluketjuja vahvistamalla vaativan erityistason (lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian ja -psykologian yksiköt) ja erityistason palveluiden konsultaatiotoimintaa perustasolle sekä levitetään väkivaltaa kohdanneen lapsen ja nuoren näyttöön pohjautuvia arvioinnin, tuen ja hoidon malleja hyvinvointialueille. Toimien avulla vahvistetaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa selvitteleviä, suojelullisia ja terapeuttisia palveluja.

 

Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jota valvoo sosiaali- ja terveysministeriö sekä koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hakijat muodostavat toiminnallisen yhteistyöverkoston, ja mallia kehitetään tiiviisti tämän verkoston eri toimijoiden kesken. Toimintamallit on suunnitellaan vastaamaan kunkin alueen tarpeita, kuitenkin niin, että yhteisesti sovitut ja kansalliset linjaukset toteutuvat.

 

Barnahus-hankkeen Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tavoitteena ovat:

 

.         Tavoite 1: Barnahus-toiminnan koordinaation rakenteet ovat toimivat paikallisesti ja kansallisesti

.         Tavoite 2: Esitutkinta ja haastattelu tukevat rikosprosessien joutuisaa etenemistä

.         Tavoite 3: Fyysisen terveyden tutkiminen kehittyy osana Barnahus-toimintaa

.         Tavoite 4: Lapsen suojelua vahvistaa ammattilaisten väkivaltatyön osaaminen ja yhteistyö

.         Tavoite 5: Psyykkinen tuki on oikea-aikaista ja perustuu tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin.

 

Hankeavustuksen hakijana on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja avustusta on haettu ajalle: 1.1.2024 - 31.12.2024. Haettu avustus on yhteensä 543 515 euroa € (avustuksen osuus 100 %):

 

Avustuksen jako, hakija ja siirron saajat (aikaisemmin osatoteuttajat):

. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 325 067 € (hakija)

. Kainuun hyvinvointialue 73 558 € (siirron saaja)

. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 74 917 € (siirron saaja)

. Lapin hyvinvointialue 74 917 € (siirron saaja).

 

Positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen kukin siirron saaja vastaa siitä, että käyttää valtionavustusta valtionavustuslain (688/2001), hankesuunnitelman, valtionavustuspäätöksen ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeiden mukaan.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus
1. hyväksyy osallistumisen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hakemaan Pohjoisen yhteistyöalueen laajuiseen Barnahus-kehittämishankkeeseen hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti ehdollisena myönteiselle rahoituspäätökselle ja
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumisen siirron saajana hankkeen toteuttamiseen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.