Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 304


 

Sote-keskuksen suunnittelutilanne ja kustannusarvio

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.11.2023 § 286 

 

 

 

Valmistelijat tekninen johtaja Pekka Nevanperä, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

Kokkolaan rakennettavan Sote-keskuksen suunnittelu etenee. Sote-keskukseen tulee laajasti erityisesti Kokkolan alueen peruspalveluita, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja. Sotekeskukseen sijoittuvat perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta, kuntoutus ja Soiten suun terveydenhuolto, aikuisten sosiaalipalveluita (aikuissosiaalityö, työllisyyttä tukeva toiminta, kotoutumispalvelut), vammaispalveluiden sosiaalityö ja avopalvelut, sekä perhekeskuspalvelut (neuvolatoiminta, lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja perhesosiaalityö, perheneuvonta ja perheoikeudelliset palvelut). Tavoitteena on, että Sote-keskus toimii peruspalveluiden keskuksena ja se mahdollistaa myös tilojen puolesta joustavan ja tiiviin yhteistyön eri palveluiden kesken, esim. aikuissosiaalityön ja vastaaanottotoiminta ovat sijoittumassa taloon vierekkäin ja kaikki perhekeskuspalvelut Kokkolan alueella pääsevät samaan taloon. Tämä tehostaa yhteistoimintaa ja samassa talossa voidaan käsitellä yhdessä mm. paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden asioita moniammatillisesti ja monitoimijaisessa yhteistyössä.

Suunnittelussa ollaan tällä hetkellä ollaan yleissuunnitteluvaiheessa ja rakennuslupa on tarkoitus jättää alkuperäisen aikataulun mukaisesti joulukuussa. Hankkeen laajuus on kasvanut, n. 300 brm2, lähinnä teknisten tilatarpeiden vuoksi, ollen nyt 13800 brm2. Suunnittelu on tällä hetkellä arviolta 1-2 viikkoa myöhässä aikataulusta, mutta suunnittelun kokonaisaikatauluun tällä ei ole vaikutusta.

 

Hankkeeseen on budjetoitu n. 42 milj. euroa alv 0%. 5.9.2022 päivätyn tavoitehinta-arvion mukainen kustannus laskettuna nykyiselle toteutumassa olevalle laajuudelle osoittaa kustannuksiksi n. 46,5 milj. euroa alv 0%. Kustannustason varmistamiseksi hankkeesta on teetetty suunnittelun edetessä uusi kustannusarvio, jossa hankkeen kustannuksia on rakennusteknisten kustannusten osalta määritelty käyttämällä rakennusosa-arviomenetelmää ja talotekniset kustannukset on laadittu käyttämällä Talonrakennuksen Kustannustietojärjestelmän tavoitehinta-arvio menetelmää. 27.10.2023 päivätty kustannusarvio osoittaa hankkeen kustannuksiksi n. 45 milj. euroa alv 0%. Kun kustannusarviosta vähennetään erikseen budjetoidut erät sekä rakennuttamiskustannukset, osoittaa kustannusarvio n. 41,8 milj. euron alv 0% kustannusta.

Suunnittelua on tehty teknisen toimen johdolla ja hyvässä yhteistyössä Sote-keskukseen sijoittuvien tulevien käyttäjien kesken. Käyttäjät on osallistettu suunnitteluun mukaan. Lähtökohtana tilatarpeissa ja suunnittelussa on ollut valtuuston hyväksymä konseptisuunnitelma. Toiminnallisen suunnittelun osalta jatketaan työtä eteenpäin niin, että talon valmistuttua ollaan valmiita hyödyntämään yhteisiä tiloja ja uutta toimintaympäristöä mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden hyvinvoinnin parantamisessa, sairauksien hoitamisessa ja terveyden edistämisessä.

 

Tavoitehinta-arvio sekä kustannusarviolaskelma oheisaineistona.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi sote-keskuksen suunnittelutilanteesta ja kustannusarviosta annetun selvityksen.

 

Päätös Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi sote-keskuksen suunnittelutilanteesta ja kustannusarviosta annetun selvityksen.

 

 

 Merk. tekninen johtaja Pekka Nevanperä esitteli asiaa kokouksessa.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 304  

4601/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Pekka Nevanperä

 

Sote-keskuksen suunnittelu etenee edelleen kokonaisaikataulussa. Suunnittelussa on nyt arkkitehtisuunnitelmien osalta saavutettu pääpiirustustaso, jolla voidaan jättää rakennuslupahakemus. Ennen viimeisimpiä suunnitelmaversioita on eri viranomaistahojen kanssa käyty ennakkoneuvotteluita, joissa esiin tulleet asiat on huomioitu suunnittelussa. Rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää vuoden 2023 aikana. Sote-keskuksen laajuus on aiemmin esitellyn mukaisesti n. 13 800 brm2. Suunnittelussa on huomioitu budjetti sekä viimeisin, 27.10.2023 päivätty, kustannuslaskelma.

 

Suunnitelma-asiakirjat oheisaineistona.

 

Päätösesitys Aluehallitus
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee rakennuslupaa sote-keskuksen 1-vaiheen rakentamiselle oheisaineiston suunnitelma-asiakirjojen mukaiselle kokonaisuudelle;
2. valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään rakennusluvan hakuaikana eteen tulevia vähäisiä luvan edellyttämiä suunnitelmamuutoksia.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 Merk. tekninen johtaja Pekka Nevanperä esitteli asian kokouksen alussa.