Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 307


 

Tehdään yhdessä vaikuttavaa (Pirkanmaan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet) -hankkeen sitoutumispäätös

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 18.12.2023 § 307  

4851/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija kehittämispäällikkö Tuija Tuorila, kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Euroopan sosiaalirahastosta on ollut haettavana ajalla 5.10 -4.12.2023 rahoitusta valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi kohti yhdenvertaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö toimivat teeman ohjaavina ministeriöinä. Teema toteuttaa  Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027-ohjelman erityistavoitetta 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

 

Hankehakemus on laadittu ajalle 1.4.2024-31.12.2026 ja Pirkanmaan hyvinvointialue toimii ryhmähankkeen hallinnoijana. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan alueellisia osahankkeita. Hankekokonaisuuden yhteisenä tavoitteena on 

1)     Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja vanhempien tilanteen tunnistaminen asiakasohjauksessa, varhaisen vaiheen palveluissa, neuvolassa ja opiskeluhuollon palveluissa

2)     Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja vanhempien tukimuotojen kehittäminen

3)     kehittäminen elämän siirtymävaiheissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveystarkastusten kehittäminen

4)     Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen sekä asiakkaiden osallistamisessa että toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa

5)     Lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen.

 

Pirkanmaan hyvinvointialue toteuttaa kaikkia em. tavoitteita, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tavoitteita 1-2 ja 5 sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tavoitetta 3.

 

Hankekokonaisuudessa tavoitellaan valtakunnallista vaikuttavuutta ELY-alueet ylittävässä yhteistyössä sekä yhteistyössä keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Vaikuttavuuden arviointia kehitetään yhteistyössä Pirkanmaalla toimivan kansallisen vaikuttavuuskeskuksen kanssa.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella:

 

Tavoite 1

Toteutetaan edistäviä toimenpiteitä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa, lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluhuollossa, varhaiskasvatuksessa, aikuisten sosiaalityön palveluissa (sisältäen työllisyyyttä ja kotoutumista edistävät sekä terveyssosiaalityön palvelut) sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Hankkeen aikana koostetaan ja otetaan käyttöön tutkimustiedon perusteella koostettava käytännönläheinen  työväline heikossa ja havoittuvassa asemassa olevien tunnistamiseksi. Hankkeen loppuvaiheessa työvälineen käyttö laajennetaan myös hyvinvointialueen muihin palveluihin.

 

Tavoite 2

 

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja vanhempien tukimuotoja kehitetään kartoittamalla ja arvioimalla jo käytössä olevien tukimuotojen, toimintatapojen ja menetelmien volyymi, tilastotiedot ja tulokset. Arvioinnin tulosten perusteella kehitetään käytössä olevien menetelmien, toimintatapojen ja tukimuotojen hyödyntämistä ja lisätään työntekijöiden tietoisuutta ja osaamista niiden käyttöä varten.

 

Tavoite 5

 

Kehitämme lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamista ja vaikuttavuuden arviointia luomalla ja ottamalla käyttöön rakenteen lasten, nuorten ja vanhempien tueksi järjestettävien palvelujen vaikuttavuuden arviointia ja tiedolla johtamista varten. Ammattilaisten arviointiosaaminen ja -kyvykkyys lisääntyy ja edistää osaltaan toimintakulttuurin muutosta.

 

Hankkeen konkreettisena tuloksena Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella alueen asukkaiden yleinen tietoisuus lasten, nuorten ja vanhempien käytettävissä olevista palveluista  ja tuen muodoista kasvaa ja kynnys palvelujen käyttöön madaltuu. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa, lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluhuollossa, varhaiskasvatuksessa, aikuisten sosiaalityön palveluissa (sisältäen työllisyyyttä ja kotoutumista edistävät sekä terveyssosiaalityön palvelut) sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa työskentelevät tunnistavat aiempaa varhaisemmassa vaiheessa haavoittuvassa asemassa olevat lapset, nuoret ja vanhemmat  ja osaavat tarjota heille soveltuvia tuen muotoja ja palveluja. Lasten, nuorten ja vanhempien saama ja kokema tuki on kehittynyt ja monipuolistunut sekä puheeksioton eri muodot ovat kehittyneet. Työntekijöillä on käytössään konkreettiset työvälineet haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja aikuisten tunnistamiseksi sekä eri tukimuotojen ja menetelmien hyödyntämiseen. Eri tuen muotojen ja menetelmien käyttö ja vaikuttavuus on kehittynyt, niiden volyymia ja toteutusta koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan aiempaa systemaattisemmin. Yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi on kehittynyt hankkeeseen osallistuvien muiden hyvinvointialueiden, Keski-Pohjanmaan kuntien, Itlan ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn sekä kansallisten toimijoiden kanssa.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle toteutettavaa kehittämistyötä varten on suunniteltu hankekokonaisuuden projektipäällikön työpanoksesta 20 % (yhteensä 37 557 € vuosina 2024-2026), kahden kokoaikaisen Keski-Pohjanmaalla työskentelevän kokoaikaisen hanketyöntekijän työpanos (yhteensä 250 960 € vuosina 2024-2026) sekä hankesihteerin työpanosta 10 % (12 015 € vuosina 2024-2026). Keski-Pohjanmaan hyvoinvointialueella toteutettavan osahankeen kustannukset ovat yhteensä 420 745 euroa, joista haetun avustuksen osuus on 336 596 euroa ja hyvinvointialueen omavastuuosuus 84 149 euroa (20 %). ESR-rahoitteisissa kehittämishankkeissa omarahoitusosuus on yleensä 25 %, mutta Pirkanmaan hyvinvointialueen aloitteesta tähän hankkeeseen on haettu omavastuuosuuden alentamista.

 

Hankkeen aiesopimus tuli toimittaa samassa yhteydessä, kun hankehakemus jätettiin sähköisesti rahoittajalle. Tämän vuoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja on allekirjoittanut aiesopimuksen jo 1.12.2023, ja hankkeeseen sitoutuminen tuodaan myöhemmin aluehallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy Tehdään yhdessä vaikuttavaa (Pirkanmaan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet) -hankkeeseen sitoutumisen ajalle 1.4.2024-31.12.2026 kokonaiskustannuksin 420 745 euroa edellyttäen, että hankekokonaisuudelle myönnetään haettu ulkopuolinen rahoitus 336 596 euroa.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 Merk. kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari esitteli asian kokouksen alussa.