Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 6


 

Talouskatsaus 1-11/2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 15.01.2024 § 6  

1458/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Tuloskertymä 1-11/2023 oli -6,98 M€, kun se oli ajalla 1-10/2023 -6,23 M€. Joulukuun ollessa tyypillisesti keskimääräistä korkeampi kuluiltaan (lomapalkkavelan muutos, jälkijättöisesti tuleva laskutus) pidämme koko vuoden tulosarvion tasolla alijäämä -8 - 10 M€. Talousarviossa 2023 tulostavoitteeksi on vahvistettu 0 €. Lisätalousarviota ei ole valmisteltu, koska ensimmäinen hyvinvointialue - toimintavuoden johdosta tuloskehityksen arviointi on haasteellista. Sen sijaan talousarvioylityksestä on raportoitu säännöllisesti aluehallitusta osana kuukausittaisia talouskatsauksia.

 

Myynti- ja maksutuotot kertyivät edelleen talousarviota tarkasti seuraten ja jopa hieman talousarvion ylittäen. Kulujen talousarvioylitystä selittää edelleen palkkojen ja palvelujen ostojen ylitykset.

 

Marraskuu oli palkkakertymältään 400 t€ lokakuuta pienempi (13,2 M€ vs. 13,6 M€), jota selittää kolmen viikon mittaisten vuorolistojen maksatuksiin liittyvät kuukausien väliset erot.

 

Asiakaspalvelujen ostot olivat hieman keskimääräistä kuukautta korkeammat ollen 6,7 M€. Ostoissa suurin erä ovat erikoissairaanhoidon ostot muilta hyvinvointialueilta. Ajalla 1-11/2023 yli miljoonalla eurolla ostettiin seuraavilta toimijoilta: OYS (12,05 M€), HUS (2,5 M€) ja TAYS (1,1 M€). Kasvua ostoissa em. kolmelta toimijalta oli yhteensä 1,1 M€.

 

Alijäämäistä tulosta selittää kulujen talousarvioylityksen lisäksi poistojen talousarviota suurempi määrä. Vastaava ei tule toistumaan vuoden 2024 tuloksessa, sillä poistojen määrä on kasvatettu vuoden 2024 talousarvioon vastaamaan ennakoitua toteumaa.

 

 

Tuloslaskelman talousarvioseurannan tulkintaohje: tasainen talousarvion toteuma tarkoittaisi 1-11/2023 - tilanteessa 91,7 % kertymää.

 

Vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistelu on vähitellen alkamassa, kun osto-ja myyntireskontrat suljetaan 22.1 mennessä. Ennen vuoden 2023 tuloksen valmistumista raportointi aluehallitukselle kohdistuu alkaneen vuoden kuukausituloksiin.

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-11/2023.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1-11/2023.

 

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.