Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 8


 

Laitoshuollon kokonaisuus

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 15.01.2024 § 8  

81/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela, toimialuejohtaja Ritva Jämsä ja siivoustyönjohtaja Kaija Märsy

 

Soiten laitoshuolto eli tilojen siivous ja pyykkihuolto ovat olleet ulkoistettu palvelu sairaalatoiminnan alusta lähtien. Siivousta hoitaa useampi palveluntuottaja, joista suurimpana on Sairaalanmäen toimintoja hoitava SOL. Pyykkihuolto ostetaan Soiten osaomistamasta Kokkopesu Oy:stä.

 

Soiten omaan henkilöstöön kuuluu 26 laitoshuollon työtehtävää eli vakanssia. Kolme vakansseista kohdistuu pyykkihuoltoon. Laitoshuollon henkilöstön esihenkilönä toimii kunkin yksikön sosiaali-ja terveydenhoidon esihenkilö. Siivoustyönjohtaja Soiten työntekijänä koordinoi, ohjaa ja valvoo sekä omaa että ostopalveluna hankittavaa laitoshuoltoa. Laitoshuollossa ostopalvelu on aiempiin kokemuksiin perustuen koettu hyväksi ja yhtenäiseksi toimintatavaksi.

 

Soiten siivouspalvelut tarkoittaa yhteensä 133 henkilötyövuotta. Tästä määrästä ostopalveluna hankintaan 110 henkilötyövuotta (keskussairaala 88 htv + muut yksiköt 22 htv) ja omalla henkilöstöllä tuotetaan 23 henkilötyövuotta. Soiten pyykkihuolto ostetaan Kokkopesu Oy:ltä, mistä Soite omistaa noin 50 %. Kokkopesulta ostetun pyykkihuollon vuosikustannus on noin 1,8 miljoonaa euroa.

 

Laitoshuollon tuottaminen omana toimintana on hyvin haavoittuvainen poissaoloille, sillä moni laitoshuoltaja työskentelee ainoana laitoshuoltajana kyseisessä yksikössä. Suurimmat henkilökeskittymät ovat vain Tunkkarilla ja Kannuksessa. Huomioiden laitoshuollon henkilöstön ikärakenne, lähivuosina on tulossa paljon eläköitymisiä. Rekrytointi on jo tällä hetkellä haastavaa. Oma laitoshuolto vie varsin paljon yksiköiden sote-esihenkilöiden työaikaa ollen pois heidän perustehtävästään eli sote-työstä.

 

Edellä selostettujen seikkojen johdosta nähdään tarpeellisena käynnistää selvitys laitoshuollon (siivous ja pyykkihuolto) muuttamisesta kokonaisuudessaan ostopalveluksi. Siivouksen osalta selvitys tarkoittaa julkista kilpailutusta, jossa henkilöstö siirtyisi palveluntarjoajan /-tarjoajien henkilöstöksi vanhoina työntekijöinä (ns. liikkeenluovutus). Henkilöstön näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisessa muutostilanteessa turvataan työsuhteet kaikissa olosuhteissa, joten kilpailutuksessa edellytettäisiin sitä, että mahdollinen uusi palveluntuottaja/-t sitoutuu ottamaan nykyisen oman henkilöstön liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti palveluntuottajan palvelukseen.

 

Pyykkihuolto on osa laitoshuollon kokonaisuutta ja on tarpeellista käynnistää vastaavasti selvitys siirtymisestä kokonaisuudessaan ostopalveluksi. Selvitys tarkoittaa käytännön asioiden selvittämistä, esim. pyykkimäärät ja kuljetukset. Mikäli päädytään siihen, että toiminta omana toimintana lakkaa, voi se kuitenkin johtaa henkilöstön osalta irtisanomisiin tuotannollis-taloudellisista syistä johtuen. Tavoitteena on tarjota kaikille pyykkihuollossa työskenteleville uutta tehtävää hyvinvointialueella. Mikäli henkilölle ei voida tarjota tai hän ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, työsuhde voidaan joutua irtisanomaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

 

Edellä mainitut laitoshuoltoa (siivous ja pyykkihuolto) koskevat selvitykset tarkoittavat toteutuessaan sitä, että on mahdollisesti tarve käynnistää myös yhteistoimintaneuvottelut edellä kuvatuista mahdollisista muutoksista johtuen.

 

Päätösesitys 1. Aluehallitus päättää selostusosassa todettujen perusteluiden johdosta käynnistää selvityksen koskien laitoshuollon (siivous ja pyykkihuolto) siirtymistä omasta toiminnasta ostopalveluksi. Selvitys pitää sisällään edellä selostusosassa todettujen ehtojen mukaisen kilpailutuksen käynnistämisen siivoustoimen osalta ja neuvottelut Kokkopesu Oy:n kanssa pyykkihuollon osalta.
2. Aluehallitus päättää valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja henkilöstöjohtajan käynnistämään tarpeen vaatiessa (=selvitykset tukevat asiassa etenemistä) yhteistoimintaneuvottelut laitoshuollon kokonaisuutta koskien. Neuvotteluissa työnantajaa voi edustaa ja niiden valmisteluun voi osallistua muitakin henkilöstöjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan osoittamia henkilöitä.
3. Asia tuodaan aluehallituksen päätettäväksi selvityksen ja yhteistoimintamenettelyn jälkeen.

 

Päätös Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen kohdat 1.-3.

 

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.