Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 20 

Sisäisen tarkastuksen katsaus ja vuosisuunnitelma

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 29.01.2024 § 20  

226/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen

 

Hyvinvointialuelain 51 §:n mukaan aluehallituksen tulee järjestää riippumaton sisäinen tarkastus. Hallintosäännön 98 §:n mukaisesti sisäisen tarkastuksen suorittamista varten hyvinvointialueella on sisäinen tarkastaja. Sisäinen tarkastus tukee hyvinvointialuetta ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen toiminta määritellään tarkemmin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa, jonka aluehallitus on hyväksynyt kokouksessaan 5.12.2022 § 210.

 

Toimintaohjeen lisäksi on tarpeen laatia toimintasuunnitelma. Tyypillisesti sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma tehdään tilikauden mittaiselle ajalle eli käytännössä se on vuosisuunnitelma. Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa voi vuoden suunnittelujakso kuitenkin tuntua liian pitkältä. Trendinä näyttää olevan, että tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti näkemään yhä enemmän jatkuvaa toiminnansuunnittelua.

 

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma on laadittu tukemaan hyvinvointialueen toiminnan kehittämistä huomioiden erityisesti Soite 2030 -ohjelma. Kohteet on valittu riskienarvioinnin perusteella asioiden ajankohtaisuus ja tärkeys huomioiden. Vuosisuunnitelmaa laadittaessa vuoden 2023 tilinpäätökseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on vielä kesken ja siinä saattaa nousta esiin asioita, jotka on tarpeen huomioida vuosisuunnitelmaa toteutettaessa.  

 

Liite A §20, Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2024

 

Päätösesitys

 Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen katsauksen;
2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.

 

 

 

 Merk. sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen esitteli asian kokouksen alussa.