Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 23


 

Psykiatristen alojen ja päihdelääketieteen lääkäripalveluiden hankinnan perustaminen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 29.01.2024 § 23  

287/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija Hankintajohtaja Anne Harjunpää, palvelualuejohtaja Nina Wikström, palvelualuejohtaja Nico Jäväjä, vastuualuejohtaja Markus Heikell, vastuualuejohtaja Jaakko Kosonen ja psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri Jarkko Heino

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on julkaissut Hilma-ilmoituskanavassa osallistumispyynnön psykiatrian lääkäripalveluiden hankinnasta. Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa hankintayksikön itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Hankintamenettelynä toimittajarekisteri on dynaamisen hankintajärjestelmän kaltainen hankintamenettely ja hankinta teknisesti toteutetaan kilpailuttamisjärjestelmä Cloudiassa dynaamisena hankintajärjestelmänä (DPS). Toimittajarekisteri on voimassa toistaiseksi.

 

Hankintamenettely on sähköinen ja kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa eli perustamisvaiheessa palveluntuottajat hakeutuvat toimittajarekisteriin jättämällä osallistumishakemuksen, ja toisessa vaiheessa eli hankintavaiheessa toimittajarekisteriin hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken järjestetään sisäisiä kilpailutuksia. Osallistumispyynnössä on määritelty tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan vähimmäisvaatimukset. Hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Osallistumishakemuksia hankintaan voi jättää koko sen keston ajan. Sopimuskaudella hankintoja tehdään toimittajarekisteriin kuuluvilta palveluntuottajilta joko soveltuvuuden tai sisäisten kilpailutuksien kautta.

 

Dynaamisen toimittajarekisterin sisäiset kilpailutukset tulevat kohdistumaan erikoislääkäri- tai lääkäritarpeen mukaisiin palveluihin Soiten aikuis-, lasten ja nuorisopsykiatrian sekä päihdelääketieteen lääkäripalveluiden vastuualueille. Hankinnan tavoitteena on saada ammattitaitoista lääkärityövoimaa Soiten alueen psykiatrian alojen toimipisteisiin. Toimittajarekisterin sisäisissä kilpailutuksissa määritellään kulloinenkin tarve ja ilmoitetaan vertailuperusteet etusijajärjestyksen muodostamiseksi sekä hankintapäätöksen tekemiseksi.

 

Tarvittaessa Soite voi päivittää toimittajarekisterin ehtoja. Mikäli

Soite katsoo, että palvelutuotanto tulee hankkia muulla tavoin kuin

perustetun dynaamisen toimittajarekisterin kautta tai

palvelutuotannon tarve muuttuu, voi Soite päättää dynaamisen

toimittajarekisterin tai keskeyttää hankintojen toteuttamisen sen

kautta.

 

Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalain 25 §:n sote-palveluiden kynnysarvon.

 

Osallistumishakemusten jättöajaksi oli asetettu 22.1.2024, klo 16:00. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti 23 tarjoajaa: Addiktum Oy, A-klinikka Oy, Coronaria Psykiatria Oy, Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy, Leluco Oy, Linnanvintin vastaanotto, Med Group, Medikosketus Oy, Medinord OÜ, Medivida Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, palveluntuottaja Jonna Maunu, Pihlajalinna Terveys Oy, Psykiatrikonsultaatiot Hilla Oy, Riitta Karhu-Toropainen, Saaristokaupungin Lääkärit Oy, Solo Health Oy, Soster Henkilöstöpalvelut Oy, Suomen Kotilääkäripalvelu Oy, Suvera Oy, Terveystalo Julkiset Palvelut Oy, Terveytesi Palvelut Oy ja Vireys Terveyspalvelut Oy.

 

Osallistumishakemukset on tarkistettu ja niihin on pyydetty täsmennyksiä.

 

Tässä vaiheessa menettelyä päätetään hankintajärjestelmän perustamisesta ja hyväksytään osallistumishakemukset. Hankinnan sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö on valmisteilla ja se julkaistaan hyväksytyille palveluntuottajille hankintajärjestelmän perustamisen jälkeen.

 

Osallistumispyyntö ja yhteenveto osallistumishakemuksista on oheismateriaalina.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. perustaa psykiatrian ja päihdelääketieteen lääkäripalveluiden dynaamisen toimittajarekisterin;
2. hyväksyä osallistumishakemukset niiden yhteenvedon mukaisesti;
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään hankintamenettelyn sisäisten kilpailutusten hankintapäätökset hankintajärjestelmän keston ajan.

 

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-3. päätösesityksen mukaisesti.