Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 53


 

Talousarviolaina 2023 investointien rahoittamiseksi

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 12.02.2024 § 53  

551/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio sisältää max 16,1 miljoonan euron talousarviolainan (laina juoksuajaltaan yli 12 kk) nostamisen.

 

Hyvinvointialuelain 15 §:n mukaisesti hyvinvointialue saa ottaa lainaa sille myönnetyn lainanottovaltuuden ja lain 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi.

 

Soiten investointisuunnitelmaan 2023-2026 sisältyvät vuoden 2023 investoinnit ovat yhteensä noin 10 M€. Valtioneuvoston myöntämä lainanottovaltuus vuoden 2023 investoinneille on 69,8 M€ (v. 2023 investoinnit ja ko. vuonna alkaneet, useammalle vuodelle jakaantuvat investoinnit).

 

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet  -dokumentin (aluevaltuusto 2.10.23 § 62) mukaisesti "nostettavaksi suunniteltavat velkakirjalainat kilpailutetaan, jonka perusteella lainanantajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Käytännön toimia hoitaa talousjohtaja".

 

Talousjohtaja on 28.11.2023 pyytänyt tarjoukset talousarviolainasta investointien rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

  • Lainan pääoma 10 M€
  • Korkosidonnaisuus 3 kk euribor
  • Laina-aika 10 vuotta
  • Pääoman tasalyhennys ml. korko jäljellä olevalle pääomalle neljännesvuosittain

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta toimijoilta: Danske Bank, Kuntarahoitus, NIB, Nordea, OP Ryhmä / OP Keski-Pohjanmaa.

 

Tarjousajan päätyttyä talousjohtaja on tehnyt saaduista tarjouksista vertailutaulukon sekä viranhaltijapäätöksen kokonaistaloudellisesti edullisimman rahoittajan valitsemiseksi. Laina on nostettu 20.12.2023 (Saarela ja Korkiakoski-Västi). Viranhaltijapäätös on ollut nähtävillä aluehallituksessa 15.1.2024 § 14.

 

Vertailutaulukko (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 k) on kokouksessa esiteltävänä.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää osaltaan vahvistaa 10 M€ lainan oton vuoden 2023 investointeja varten Keski-Pohjanmaan OP:sta.

 

Päätös Aluehallitus päätti osaltaan vahvistaa 10 M€ lainan oton vuoden 2023 investointeja varten Keski-Pohjanmaan OP:sta.

 

 

 Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.