Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 50


Liite A § 50 Asiakasraati_vuosiraportti_2023

 

Asiakasraadin vuosiraportti 2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 12.02.2024 § 50  

184/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö vahvistettiin 7.2.2023. Hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialueella on viisi vaikuttamistoimielintä, joista yksi on asiakasraati.

 

Välittömästi hallintosäännön tultua hyväksytyksi aloitettiin elinkaarimallilla laadittavan asiakasraadin kokoaminen. Asiakasraatiin toivottiin monipuolisesti ja laaja-alaisesti edustajia eri ikäryhmistä, eri puolilta hyvinvointialuetta sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä. Luonnollisesti huomioiden kaksikielinen hyvinvointialue.

 

Asiakasraatiin tuli lopulta valituiksi 16 henkilöä, joista neljä edustaa lapsia, nuoria ja perheitä, viisi työikäisiä ja seitsemän ikäihmisiä.

 

Puheenjohtajaksi valittiin Saara Lång ja varapuheenjohtajaksi Noora Niemi. Asiakasraati aloitti toimintansa kesäkuussa ja ehti vuoden 2023 aikana pitää neljä kokousta ja osallistui lisäksi yhteen iltakouluun.

 

Asiakasraadin tehtävänä on seurata hyvinvointialueen palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta ja antaa ehdotuksia ja palautetta hyvinvointialueen palveluista ja niiden yhteensovittamisesta. Asiakasraadin lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia, selvityspyyntöjä ja suosituksia toimeenpantavaksi. Aluehallitus käsittelee asiakasraadin vuosiraportin.

 

Asiakasraati päätti kokouksessaan 25.1.2024 pykälässä viisi (5 §) hyväksyä asiakasraadin vuosiraportin 2023 ja lähettää sen aluehallitukselle tiedoksi.

 

Liite A § 50,  Asiakasraadin vuosiraportti 2023.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi asiakasraadin vuoden 2023 vuosiraportin.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.