Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 09.02.2024/Pykälä 40


 

Soiten johtamisjärjestelmän uudistamisen käynnistäminen ja hallinnon yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 09.02.2024 § 40  

537/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää ja hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Vuoden 2023 tilinpäätösennusteen käsittelyn yhteydessä aluehallituksessa 2.2.2024 aluehallitus linjasi tarpeen käynnistää nopealla aikataululla hallinnon ja johtamisen uudelleenarvioinnin sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viranhaltijoiden vastuukysymysten osalta.

Aluehallituksen 2.2.2024 kokouksen jälkeen aluehallituksen puheenjohtaja ilmoitti hyvinvointialuejohtajalle tiedon aluehallituksen jäsenten yhdessä ja yksimielisesti sopimista toimenpiteistä, jotka vahvistetaan 9.2.2024 kokouksessa. Aluehallituksen tekemän periaatelinjauksen mukaisesti:

 

Käynnistetään välittömästi Soiten johtamisjärjestelmän uudistaminen ja siihen liittyvän hallinto- ja johtosäännön valmistelu. Valmistelua varten perustetaan työryhmä, jossa ovat mukana aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri sekä hallintolakimies. Valmisteluryhmä voi kutsua ryhmään tarvittaessa muita asiantuntijoita. Tavoitteena on suoraviivainen ja hallinnollisesti kevyt resurssijohtamiseen tukeutuva johtamisrakenne.

 

Johtamisjärjestelmän uudistaminen edellyttää yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä. Aluehallituksen linjauksen mukaisesti  käynnistetään laaja hallinnon sekä ylimmän ja keskijohdon yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintamenettely voi johtaa henkilöstön vähentämiseen ja irtisanomisiin hallinto- ja johtamistehtävissä.

 

Talousjohtamista korostetaan ja sen toteutumista valvotaan vahvistamalla resurssijohtamista kaikilla johtamisen tasoilla. Toimialuejohtajat raportoivat kuukausittain kirjallisesti aluehallitukselle talouden kehityksestä erittäin tarkalla tasolla. Talouden ennustettavuutta kehitetään moniammatillisella talousennusteella tuotannon ja talousjohdon kesken. Talouden selvittämiseen hankitaan ulkopuolista apua.

 

Talousosaamisen lisäksi vahvistetaan toimivan johdon työoikeudellista osaamista. Hankitaan työoikeuden koulutus toimivalle johdolle ulkopuolelta.

 

Lomapalkkavelan sulattamiseksi varmistetaan vuosilomien pitäminen ja varmistetaan tältä osin hr-prosessin toimivuus. Jokaisen esihenkilön tulee määrätä välittömästi omien alaisten vanhat lomat pidettäväksi. Henkilöstöjohtaja raportoi asiasta hallitukselle. Johdon pitämättömistä lomista tulee antaa hallitukselle selvitys 12.2.2024 kokoukseen.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä;
2. käynnistää välittömästi Soiten johtamisjärjestelmän uudistamisen ja hallinto- ja johtosäännön valmistelun, jota vetää seuraava työryhmä: aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri sekä hallintolakimies;
3. käynnistää laajan hallinnon sekä ylimmän ja keskijohdon yhteistoimintamenettelyn, joka voi johtaa henkilöstön vähentämiseen ja irtisanomisiin hallinto- ja johtamistehtävissä;
4. nimetä ja valtuuttaa työnantajan edustajaksi henkilöstöjohtajan, johtajaylilääkärin sekä hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvotteluissa työnantajaa voi edustaa ja niiden valmisteluun voi osallistua muitakin nimettyjen edustajien osoittamia henkilöitä;
5. edellyttää, että toimialuejohtajat raportoivat kuukausittain kirjallisesti aluehallitukselle talouden kehityksestä erittäin tarkalla tasolla;
6. edellyttää, että talouden selvittämiseen hankitaan ulkopuolista apua;
7. edellyttää, että toimivalle johdolle hankitaan työoikeuden koulutusta ulkopuolelta;
8. edellyttää, että jokainen esihenkilö määrää välittömästi omien alaisten vanhat lomat pidettäväksi ja että henkilöstöjohtaja raportoi asiasta aluehallitukselle;
9. edellyttää, että johdon pitämättömistä lomista annetaan aluehallitukselle selvitys 12.2.2024 kokoukseen.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-9. päätösesityksen mukaisesti.