Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 23.02.2024/Pykälä 57


 

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

 

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 23.02.2024 § 57  

    

Enligt 147 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet skickas till välfärdsområdesstyrelsen minst fyra (4) dagar före sammanträdet.

 

Kallelsen till sammanträdet sänds till ledamöterna och andra som har rätten eller plikten att vara närvarande på ett sätt som organet bestämmer.

 

Förslag till beslut Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutsfört.

 

Beslut Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.