Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 23.02.2024/Pykälä 60


 

Välfärdsområdesdirektörens avgång och fortsatta åtgärder

 

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 23.02.2024 § 60  

757/00.02.00/2024  

 

 

Beredningen chefsöverläkare Katja Virta

 

Beredningstexten finns i det finskspråkiga protokollet på finska.

 

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
1. behandla ärendet utifrån ordförandes redogörelse utan föredragning av tjänsteinnehavare,
2. anteckna meddelandet om avgång från tjänsten som välfärdsområdesdirektör som välfärdsområdesdirektören lämnat 19.2.2024 och brevet om avgången som riktats till välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktiges presidium för kännedom,
3. delge välfärdsområdesfullmäktige välfärdsområdesdirektörens meddelande om att hon avgår,
4. bevilja välfärdsområdesdirektören avsked i enlighet med meddelandet så att den sista dagen i tjänst är 20.3.2024,
5. konstatera att chefsöverläkaren fungerar som vikarie för välfärdsområdesdirektören i enlighet med förvaltningsstadgan,
6. ledigförklara tjänsten som välfärdsområdesdirektör som tillsvidareanställning med en prövotid på sex månader,
7. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att inleda processen gällande val av tjänsteinnehavare så att det i gruppen som gör valet finns ledamöter och tjänsteinnehavare som välfärdsområdesstyrelsen har utsett samt välfärdsområdesfullmäktiges presidium.

 

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt
1. anteckna meddelandet om avgång från tjänsten som välfärdsområdesdirektör som välfärdsområdesdirektören lämnat 19.2.2024 och brevet om avgången som riktats till välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktiges presidium för kännedom,
2. delge välfärdsområdesfullmäktige välfärdsområdesdirektörens meddelande om att hon avgår,
3. bevilja välfärdsområdesdirektören avsked i enlighet med meddelandet så att den sista dagen i tjänst är 20.3.2024,
4. konstatera att chefsöverläkaren fungerar som vikarie för välfärdsområdesdirektören i enlighet med förvaltningsstadgan,
5. föreslå välfärdsområdesfullmäktige att den befullmäktigar välfärdsområdesstyrelsen att inleda processen gällande val av tjänsteinnehavare så att det i gruppen som gör valet finns ledamöter och tjänsteinnehavare som välfärdsområdesstyrelsen har utsett samt välfärdsområdesfullmäktiges presidium.