Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 99


 

Hyvinvointialueen edustajat NordLab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksessa ja hallituksessa

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.03.2024 § 99  

166/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää

 

Hyvinvointiyhtymä NordLabin perussopimuksen 4 §:n mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa.

 

Hyvinvointialuelain 63.2 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

 

Aluehallitus päätti 30.1.2023 § 21, että yhtymäkokousedustajat nimetään kokouskutsun perusteella erikseen.

 

NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksessa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajana on toiminut Minna Korkiakoski-Västi (varajäsenenä Tuula Rajaniemi). Siirtyessään pois Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluksesta Korkiakoski-Västi on pyytänyt vapautusta ja eroa NordLabin hallituksen jäsenyydestä.

 

NordLab hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 7 §: Hallituksen jäsenet

 

Yhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus, johon yhtymäkokous valitsee aluevaltuuston toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, kolme (3) jäsentä

- Lapin hyvinvointialue, kaksi (2) jäsentä

- Kainuun hyvinvointialue, yksi (1) jäsen

- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, yksi (1) jäsen

- Oulun yliopisto, yksi (1) jäsen

- yksi (1) jäsen näiden organisaatioiden ulkopuolelta edustaen liikkeenjohdon asiantuntemusta.

Yhtymäkokous voi yksimielisellä päätöksellä poiketa em. jaosta.

Hallituksen jäsenillä on oltava yhtymän toimialan edellyttämä riittävä talouden ja johtamisen asiantuntemus sekä riittävä kokemus hallitustyöskentelystä.

Kullakin hallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää 
1. valita 19.4.2024 pidettävään NordLab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen hyvinvointialueen kokousedustajat seuraavasti:
- Mauri Lahti, sekä varalla Kristiina Teerikangas,
- Asko Syrjälä, sekä varalla Sari Innanen,
- Mauri Salo, sekä varalla Margita Lukkarinen 
2. merkitä tiedoksi, että siirtyessään pois Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluksesta Minna Korkiakoski-Västi on pyytänyt vapautusta ja eroa NordLabin hallituksen jäsenyydestä;
3. antaa yhtymäkokousedustajille ohjeet esittää NordLabin hallituksen jäsentä seuraavasti:
- Katja Virta, varajäsenenä jatkaen Tuula Rajaniemi

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-3. päätösesityksen mukaisesti.