Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 92


 

Selvitykset ryhmäavustuksista vuodelta 2023

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 12.02.2024 § 54 

 

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Aluehallitus pyysi 30.10.2023 § 253 valtuustoryhmiä jättämään aluehallitukselle vuoden 2023 ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset 31.1.2024 mennessä. Selvitykset osoitettiin aluehallitukselle osoitteella kirjaamo(at)soite.fi. Selvityksen antamisessa käytettiin Valtiontalouden tarkastusviraston piirijärjestöille laaditusta ilmoituslomakkeesta sovellettua versiota (Aluevaltuustoryhmätuki, vuosiselvityslomake), johon tuli sisällyttää tiivis toimintakertomus erityisesti ryhmäavustuksen käytöstä.

 

Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tukea on käytetty vastoin tuen käyttötarkoitusta, tuki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin. Tuen takaisinperinnästä päättää aluehallitus. 

 

Ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset ovat jättäneet määräaikaan mennessä seuraavat valtuustoryhmät:

 • Keskustan Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä
 • Sosiaalidemokraattien aluevaltuustoryhmä
 • Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä
 • Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmä
 • Vihreä aluevaltuustoryhmä
 • Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle
 • Vasemmiston aluevaltuustoryhmä
 • Svenska folkpartiet i Mellersta Österbotten fullmäktigegrupp

 

 Yhteenveto vuodelle 2023 myönnettyjen avustusten käytöstä:

 
 

 

Oheisaineisto:

 -Ryhmäavustuksia koskevat selvitykset vuodelta 2023

-Ryhmäavustusten periaatteet valtuustokaudelle 2022-2025 liitteineen

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käsitellä ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset sekä hyväksyä selvitykset aluevaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti;
2. pyytää aluevaltuustoryhmiä palauttamaan avustuksen 26.2.2024 mennessä hyvinvointialueelle siltä osin kuin hyväksyttävät kustannukset alittavat myönnetyn avustussumman.

 

Päätös Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi ja pyytää aluevaltuustoryhmiä toimittamaan hyvinvointialueen kirjaamoon yksilöidyn erittelyn ryhmäavustusten käytöstä kaikkien vuosiselvityslomakkeen mukaisten käyttökohdeluokkien osalta. Ohjeet pyydetyn tarkemman selvityksen esittämiseen toimitetaan ryhmille kirjaamon kautta.

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 25.03.2024 § 92  

362/00.02.18/2023  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Viivi Haanpää

 

 Aluevaltuustoryhmiä on pyydetty toimittamaan hyvinvointialueen kirjaamoon yksilöity erittely ryhmäavustusten käytöstä kaikkien vuosiselvityslomakkeen mukaisten käyttökohdeluokkien osalta.

 

 Lisäselvityksen ovat toimittaneet seuraavat valtuustoryhmät:

 

 • Keskustan Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä
 • Sosiaalidemokraattien aluevaltuustoryhmä
 • Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä
 • Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmä
 • Vihreä aluevaltuustoryhmä
 • Vasemmiston aluevaltuustoryhmä
 • Svenska folkpartiet i Mellersta Österbotten fullmäktigegrupp

 

 

Lisäselvitykset on käynyt läpi myös hyvinvointialueen sisäinen tarkastaja, jonka tulkinnan mukaan mikään käyttökohde selvityksissä ei ole hyväksyttyjen periaatteiden tai annettujen ohjeiden vastainen. Sisäisen tarkastajan näkemyksen mukaan toimitetut erittelyt vastaavat lisäohjeen vaatimuksia.

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto vuodelle 2023 myönnettyjen avustusten käytöstä:

 

 

 

 

Oheisaineisto:

Ryhmäavustuksia koskevat selvitykset ja lisäselvitykset vuodelta 2023

-Ryhmäavustusten periaatteet valtuustokaudelle 2022-2025 liitteineen

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käsitellä ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset ja lisäselvitykset sekä hyväksyä selvitykset aluevaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti;
2. pyytää aluevaltuustoryhmiä palauttamaan avustuksen 8.4.2024 mennessä hyvinvointialueelle siltä osin kuin hyväksyttävät kustannukset alittavat myönnetyn avustussumman.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.