Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 109


 

Hyvinvointialuejohtajan virkatehtävien hoitaminen

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 08.04.2024 § 109  

757/00.02.00/2024  

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Jaana Sandström

 

Minna Korkiakoski-Västi on irtisanoutunut hyvinvointialuejohtajan virasta ja viimeinen virassaolopäivä on ollut 20.3.2024. Hallintosäännön mukaisesti johtajaylilääkäri on toiminut hyvinvointialuejohtajan sijaisena.

Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää, että
1. asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä;
2. johtajaylilääkäri Katja Virta toimii virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana 21.3.2024 alkaen siihen asti, kunnes uusi hyvinvointialuejohtaja on valittu virkaan ja aloittanut viran hoidon. Hyvinvointialuejohtajan tehtävien hoitamisesta maksetaan tehtävän mukainen kokonaispalkka 14277,08 euroa 21.3.2024 alkaen.

 

Päätös Aluehallitus päätti yksimielisesti
1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä;
2. että johtajaylilääkäri Katja Virta toimii virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana 21.3.2024 alkaen siihen asti, kunnes uusi hyvinvointialuejohtaja on valittu virkaan ja aloittanut viran hoidon. Hyvinvointialuejohtajan tehtävien hoitamisesta maksetaan tehtävän mukainen kokonaispalkka 14277,08 euroa 21.3.2024 alkaen;
3. huomioiden hyvinvointialuejohtajan poissaolon mahdollisesti yli 6 kuukauden kesto esittää lisäksi aluevaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy aluehallituksen päätöksen mukaisen hyvinvointialuejohtajan sijaisuusjärjestelyn.

 

 

 Katja Virta poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 1 kohta) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 8.41-8.46.