Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 08.04.2024/Pykälä 111


 

Pohjoisen yhteistoiminta-alueen yhteinen selvitys vaihtoehtoisista yhteistoimintamalleista

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 08.04.2024 § 111  

1358/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija vt hyvinvointialuejohtaja Katja Virta

 

Pohjoisen YTA-alueen aluehallitusten puheenjohtajistojen sekä johtoryhmien tapaamisessa 14-15.3.2024 Oulussa ehdotettiin Pohjoisen yhteistoiminta-alueen yhteisen selvityksen tekemistä tammikuussa ilmestyneen kansallisen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön raportin (VN/24983/2023) pohjalta.  Tarve selvitykselle nähtiin erityisesti koskien YTA-aluetasoista toimintaa, jossa hahmotellaan yhteistyöhön perustuvia työnjakomalleja pohjoiselle alueelle. Yhteistyöhön pohjautuva työnjako nähtiin merkittävänä vaihtoehtona laki- tai asetuspohjaiselle ulkoapäin määritellylle sairaaloiden ja päivystysten työnjaolle.

 

Selvityksellä tavoitellaan ulkopuolista asiantuntijanäkemystä ja ehdotusta Pohjoisen YTA:n kestävästä ja parhaasta mahdollisesta erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystyksen työnjaosta ja rakenteesta toimintaympäristössä vaikuttavien muutostekijöiden näkökulmasta. Selvityksen toimeksiannossa halutaan huomioitavan kapasiteetin ylläpitämiseen liittyvät vahvuudet ja haasteet, välimatkoihin ja potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset, eri skenaarioiden heijastusvaikutukset (henkilöstön uusiutuminen, koulutusrakenne, investoinnit) sekä YTA-tasoiset vaihtoehdot lakisääteisille raportissa hahmotetuille sairaalaprofiileille.

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee yhteiseen selvitykseen osallistumisen tiedoksi.

 

Päätös Aluehallitus merkitsi yhteiseen selvitykseen osallistumisen tiedoksi.