Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 129


 

Selvitys hyvinvointialueen valmisteluun vuodelle 2022 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 06.05.2024 § 129  

1821/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut hyvinvointialueen valmisteluun liittyviin kustannuksiin vuoden 2022 valtionavustusta yhteensä 1.706.191 euroa. Valtionavustusta käytettiin avustukselle myönnetyn määräajan eli vuosien 2022 ja 2023 aikana yhteensä 1.479.657,07 euroa. Loppuosa valtionavustuksesta 226.533,93 euroa palautetaan Valtiovarainministeriölle.

 

Merkittävimmät käyttökohteet olivat valmistelutyöhön liittyvät henkilöstökustannukset. Valmistelu tehtiin omalla henkilöstöllä. Työtä tehtiin mm. johdossa, hallinnossa, taloushallinnossa, IT:ssä, hankintapalveluissa, viestinnässä ja HR:ssä. Työ jatkui myös vuoden 2023 puolelle.

 

Valmisteluun liittyviä kustannuksia syntyi myös hyvinvointialueen johtamisesta. Aluevaltuusto päätti useista hyvinvointialueen tulevaan toimintaan liittyvistä asioista, mm. hallintosääntö, johtosääntö, strategia, organisoituminen, hyvinvointialuejohtajan valintaprosessin läpivienti, ryhmäavustusten periaatteet ja hyvinvointialueiden väliset yhteistyösopimukset. Aluehallituksessa ja -valtuustossa hyväksyttiin vuoden 2023 toimintaa ohjaavat talousarvio ja -suunnitelma, investointisuunnitelma 22-24 ja hinnastot.  Aluehallituksen päätöksellä perustettiin virkoja, tehtiin virkavalintoja sekä siirrettiin ja perustettiin hyvinvointialueen vakanssit. Useita hyvinvointialueen toimintaa ohjaavia toimintaohjeita hyväksyttiin, esim. sisäisen valvonnan ohjeistus ja konserniohje. 

 

Oheisaineistona valtionavustuksen käyttökohteita kuvaava selvitys. Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti selvitys tulee toimittaa 31.5.2024 mennessä VM:n kirjaamoon. Selvitykseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä.

 

Päätösesitys Aluehallitus
1. hyväksyy hyvinvointialueen valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käytön selvityksen;
2. antaa selvityksen tilintarkastajan lausuttavaksi;
3. esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee hyvinvointialueen valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käytön selvityksen sekä tilintarkastajan lausunnon selvityksestä tiedoksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.