Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 131


 

Keski-Pohjanmaan alueellinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025

 

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 06.05.2024 § 131  

1562/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija toimialuejohtaja Ritva Jämsä

 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025 on osa alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaissuunnitelmaa. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ylläpitää ja edistää Keski-Pohjanmaan ikäihmisten toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä, sekä tukea ja vahvistaa ikääntyvän väestön osallistumisen mahdollisuuksia. Hyvinvointisuunnitelman perustana ovat "Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030" sekä hyvän ikääntymisen ja palveluiden turvaamiseksi laadittuja laatusuosituksia.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kattavana strategisena missiona on hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta - ihmiselle. Hyvinvointialue on nostanut lisäksi palvelustrategiaan monia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta oleellisia painopisteitä, kuten ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden lisäämisen, yhteistyön kehittämisen järjestöjen, kuntien ja muiden keskeisten alueen toimijoiden kanssa, sekä osallisuuden edistämisen ja ennakoivien, keveiden ja digitaalisten palveluiden lisäämisen.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman yleinen ja jatkuva tavoite vuosille 2023-2025 on ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden edistäminen.

  Keskeisiksi painopistealueiksi vuosille 2023-2025 on valittu:

   . Ikääntyneiden kaatumisten ehkäiseminen

   . Ikääntyneiden kokeman yksinäisyyden vähentyminen

 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Vanhusneuvosto on voinut kommentoida suunnitelmaa eri vaiheissa.

Suunnitelman mukaiset toimenpiteet ja toimintamallit on otettu jo osittain käyttöön. Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta on käsitellyt suunnitelmaa 25.4.2024 kokouksessaan.

 

Oheisaineistona Keski-Pohjanmaan alueellinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Pohjanmaan alueellisen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023-2025.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

 Merk. toimialuejohtaja Ritva Jämsä esitteli asian kokouksen alussa.