<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Neuvoston seuraava kokoontuminen]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Muut kokouksessa esille tulevat asiat]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Asiantuntijoiden puheenvuorot]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan vanhusneuvosto 13.06.2023 / Kokouksen avaus]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Övriga ärenden/för kännedom]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Tjänsteinnehavarbesluten]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Motion 20.2.2023: fullmäktigemotion om assistentservice inom funktionshinderservicen]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Motion 20.2.2023: fullmäktigemotion om inledande av ett pilotprojekt om verksamhet med familjeläkar- eller skötar-läkararbetspar i lämpliga öppenvårds- och hälso- och sjukvårdsfunktioner i Mellersta Österbottens välfärdsområde]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Motion 20.2.2023, fullmäktigemotion om att höja språktilläggen i Mellersta Österbottens välfärdsområde]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Meddelanden om att bilda fullmäktigegrupper eller om att organisera sig]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Att utse en representant/välfärdsområdesbolaget Hyvil Oy:s extra bolagsstämma 27.6.2023]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Lägesrapport om kreditportfölj och hantering av ränterisk samt statsrådets beslut om fullmakt att uppta lån för år 2024]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Val av entreprenörer till sanering av L-flygeln]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Köp av tomt för Toholampi brandstation och förstavårdsenhet]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Inrättande av en tjänst och ändring av tjänstebeteckning]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Personalprogram för Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Ändringar av välfärdssammanslutningen NordLabs grundkapital mellan välfärdsområdena]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Välfärdsområdets program för digitalisering]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Räddningsdirektörens översikt]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Välfärdsområdesdirektörens lägesrapport]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Godkännande av arbetsordningen]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Protokolljustering]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 12.06.2023 / Sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan aluehallitus 12.06.2023 / Muut asiat / Tiedoksi]]>