<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Aluehallintoviraston pelastustoimen valvontakäynti Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Syksyn 2024 kokousaikataulu]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Sivutoimisen henkilöstön elinvoimahankkeen katsaus]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Turvallisuus- ja pelastuslautakunnan toiminnan kehittäminen]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Pelastusjohtajan katsaus]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Työjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta 28.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / För kännedom / Övriga ärenden / Motioner]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Årsrapport 2023 gällande välfärdsområdets regionala välfärdsberättelse]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Uppdatering av dokumentet Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Ändringar i budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Redogörelser för bindningar]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Initiativ 2023]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Fullmäktigemotion 29.5.2023 om att utnyttja överbliven mat i Soites enheter]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Välfärdsområdesdirektörens avgång och fortsatta åtgärder]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Tvåspråkighetsprogrammet för Mellersta Österbottens välfärdsområde]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Mellersta Österbottens regionala välfärdsplan för äldre för åren 2023-2025]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Redogörelse för användning av statsunderstödet som beviljats för år 2022 för beredning av välfärdsområdet]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Ingående balansen för Mellersta Österbottens välfärdsområde 1.1.2023]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Personalbokslut för år 2023]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Bokslut för år 2023 för Mellersta Österbottens välfärdsområde]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Val av protokolljusterare]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Godkännande av arbetsordningen]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Namnupprop]]><![CDATA[Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 / Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto 27.05.2024 / Tiedoksi / Muut asiat / Aloitteet]]><![CDATA[Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto 27.05.2024 / Hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2023]]>