Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 26.09.2022 klo 12:00 - 13:12

Pykälä   Otsikko  
53   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
54   Namnupprop
55   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
56   Godkännande av arbetsordningen
57   Val av protokolljusterare
58   Begäran om avsked från ett förtroendeuppdrag
59   Grundande av välfärdssammanslutningen Nordlab
60   Meddelanden om att bilda fullmäktigegrupper eller om att organisera sig
61   Godkännande av sjukhusbackens fastighetsstrategi och inledande av byggnadsplanering gällande social- och hälsocentral
62   Godkännande av investeringsplan 2023-2026
63   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko Ledamot, ordförande
Lahti Mauri Ledamot, första vice ordförande
Sillanpää Timo Ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari Ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea Ledamot
Alpia Arto Ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Brandt Mats Ledamot
Cygnel Hanna Ledamot
Egge Faisa Ledamot
Haapasaari Emma Ledamot
Hagström Linda Ledamot
Haimakainen Pentti Ledamot
Hankaniemi Tapani Ledamot
Harju Ulla-Riitta Ledamot
Herlevi Reino Ledamot
Hjelm Reetta Ledamot
Huuki Erkki Ledamot
Isotalus Tiina Ledamot
Jukkola Janne Ledamot
Kalliokoski Matti Ledamot
Kanniainen Pasi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Karhu Virpi Ledamot
Kauppi Pekka Ledamot
Kippo Hannu Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni Ledamot
Känsälä Kai-Eerik Ledamot
Laitila Veikko Ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija Ledamot
Leppälä Ville Ledamot
Lintilä Mika Ledamot
Lukkarinen Margita Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Niemi Kauko Ledamot
Orjala Sirpa Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli Ledamot
Peltokangas Mauri Ledamot
Peltokangas Tapio Ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa Ledamot
Pärkkä Timo Ledamot
Rautiola Pia Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Ruisaho Sakari Ledamot
Saari Antti J Ledamot
Salo Mauri Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia Ledamot
Snellman Hans Ledamot
Teerikangas Emilia Ledamot
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja Ledamot
Timonen Marlén Ledamot
Torppa Jussi Ledamot
Törmä Anja Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Åivo Ilpo Ledamot
Koskela Taina Ersättare
Juusela-Pekkarinen Sirkka Ersättare
Ylikarjula Jukka Ersättare
Rahkola Riitta Ersättare
Friis Patrik Ersättare
Leinonen Pia Ersättare
Korkiakoski-Västi Minna Välfärdsområdesdirektör
Kiilunen Vilma Protokollförare
Leppälä Jouni Räddningschef
Kurikkala Piia Chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.
Alkaen 27.09.2022